macOS High Sierra

Varslingsvalg

Bruk Varsler-valgpanelet i Systemvalg til å angi når du ikke vil forstyrres av varslinger, og angi alternativer for å styre hvordan programmer skal vise varslinger og hvordan de skal sorteres i Varslingssenter.

Hvis du vil åpne dette valgpanelet, velger du Apple-menyen > Systemvalg og klikker deretter på Varsel. Marker Ikke forstyrr eller et program til venstre, og vis eller endre deretter innstillingene til høyre.

Åpne Varslinger-valgpanelet for meg

Ikke forstyrr

Stopp varslinger i tidsperioden du angir, når skjermen er i dvale, eller når du viser skjermen på en projektor.

Marker avkrysningsruter for å motta anropsvarslinger selv når Ikke forstyrr er på.

Merk: Du kan raskt sette varslinger på pause frem til midnatt ved å klikke på Varslingssenter-symbolet i menylinjen, sveipe ned, og deretter slå på Ikke forstyrr.

Varselstil for [Program]

Velg en stil for programmets varslinger:

  • Ingen: Varslinger vises ikke på skjermen.

  • Bannere: Varslinger vises på skjermen og forsvinner etter en stund.

  • Varsler: Varslinger vises på skjermen til du fjerner dem.

Vis varslinger på låst skjerm

Når du vekker Macen fra dvale, vises alle varslinger som har kommet mens maskinen var i dvale, i påloggingsvinduet.

Forhåndsvis melding (kun tilgjengelig for enkelte programmer, for eksempel Mail eller Meldinger)

Vis en forhåndsvisning av en melding i meldingsvarslinger. Hvis du for eksempel mottar en e-post, kan du se en forhåndsvisning av e-posten i Mail-varslingen.

Hvis du velger å vise varslinger på låst skjerm, kan du velge når forhåndsvisningen skal vises.

  • når ulåst: Meldingsforhåndsvisninger vises kun når du er pålogget brukerkontoen.

  • alltid: Meldingsforhåndsvisninger vises alltid (selv i påloggingsvinduet).

Vis i Varslingssenter

Skriv opp programmets nyeste varsler i Varslingssenter. Varslinger som er eldre en sju dager, vises ikke.

Merk programsymbol

Angi at programmet skal vise antall varslinger på symbolet i Dock.

Spill lyd for varslinger

Angi at programmet skal spille av en varslingslyd.

Sorteringsrekkefølge i Varslingssenter

Velg hvordan varslinger skal sorteres i Varslingssenter:

  • Nylige: Varslinger sorteres etter tid, med de nyeste øverst. Varslinger som er eldre en sju dager, vises ikke.

  • Nylige etter program: Varslinger grupperes etter program. Programmet med den nyeste varslingen vises først.

  • Manuelt etter program: Varslinger grupperes etter program. Programmene sorteres basert på rekkefølgen i Varslinger-valgpanelet når dette alternativet velges. Du kan endre rekkefølgen på programmene i listen ved å flytte dem opp eller ned.