macOS High Sierra

Hvis Macen bytter til en annen lydenhet

Hvis lyd ut og lyd inn umiddelbart går tilbake til en annen lydenhet enn den du markerte i Lyd-valgpanelet, når du bruker en ekstern skjerm, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du har hodetelefoner eller eksterne høyttalere koblet til en Mac som er koblet til en skjerm: Når du markerer enhetens innebygde høyttalere i Lyd ut-panelet i Lyd-valgpanelet, kan valget gå tilbake til hodetelefonene eller de eksterne høyttalerne. Hvis du vil velge skjermens høyttalere, kobler du fra hodetelefonene eller de eksterne høyttalerne før du velger.

    Åpne Lyd ut-panelet for meg

  • Hvis du har hodetelefoner koblet til en Mac som er koblet til en skjerm: Når du markerer enhetens innebygde mikrofon i Lyd inn-panelet i Lyd-valgpanelet, kan valget gå tilbake til hodetelefonene. Hvis du vil velge skjermens innebygde mikrofon, kobler du fra hodesettet før du velger.

    Åpne Lyd inn-panelet for meg