macOS High Sierra

Bruk bevegelser for styreflate og mus

Når du bruker en Apple-styreflate eller Magic Mouse, kan du bruke bevegelser, som klikk, trykk, knip og sveip, til å zoome inn på dokumenter, bla gjennom musikk eller nettsteder, rotere bilder, åpne Varslingssenter og mer.

Styreflatebevegelser

Bruk en eller flere fingre på overflaten til styreflaten til å klikke, trykke, skyve, sveipe med mer. Du kan for eksempel navigere mellom sidene på et dokument ved å sveipe til venstre eller høyre med to fingre. Hvis du vil se alle styreflatebevegelsene du kan bruke, eller for å slå av eller tilpasse bevegelsene, velger du Apple-menyen > Systemvalg og klikker deretter på Styreflate.

Åpne Styreflate-valgpanelet for meg

Eksempler på styreflatebevegelser for å zoome inn og ut på et nettside eller navigere mellom programmer i fullskjerm.

Musebevegelser

Bruk en eller flere fingre på overflaten til musen til å klikke, trykke, skyve eller sveipe objekter. Sveip for eksempel til venstre eller høyre med én finger for å flytte mellom sider i et dokument. Hvis du vil se alle musebevegelsene du kan bruke, eller for å slå av eller tilpasse bevegelsene, velger du Apple-menyen > Systemvalg og klikker deretter på Mus.

Åpne Mus-valgpanelet for meg

Eksempler på musebevegelser for å zoome inn og ut på et nettside eller navigere mellom programmer i fullskjerm.