macOS High Sierra

Flytt og slipp objekter

Du kan flytte og slippe for å gjøre så å si alt på Macen: flytte filer og mapper til nye plasseringer, legge til et bilde i en e-postmelding eller flytte en del av en tekst i et dokument. Du kan også flytte objekter til Dock eller sidepanelet i Finder, slik at du får enklere tilgang til dem.

For å flytte et objekt, markerer du det, og trykker og holder nede museknappen eller styreflateknappen mens du flytter det til en ny plassering. Slipp musen eller styreflaten for å legge objektet på plass.

Her er noen eksempler på hva du kan gjøre ved å flytte og slippe:

 • Flytt et objekt: Flytt det, og slipp det deretter der du vil ha det.

  Hvis du vil kopiere objektet i stedet for å flytte det, holder du nede Tilvalg-tasten mens du flytter og slipper.

 • Legg til et objekt i Dock: Flytt det til Dock.

  Flytt programmer til venstre for skillelinjen, og flytt filer og mapper til høyre. Hvis du flyttet Dock til siden av skjermen, flytter du programmer over linjen, og filer og mapper under.

  Skillelinjen mellom programmer og filer og mapper i Dock.

  Når du flytter et objekt til Dock, plasseres et alias der.

 • Fjern et objekt fra Dock: Flytt objektet fra Dock til du ser Fjern. Kun aliaset fjernes fra Dock. Originalobjektet fjernes ikke fra Macen.

 • Legg til et objekt i Favoritter-delen i Finder: Flytt filen eller mappen til Favoritter-delen i sidepanelet i Finder. Hvis du vil legge til et program, holder du nede Kommando-tasten mens du flytter.

  Når du flytter et objekt til sidepanelet i Finder, plasseres et alias der.

 • Fjern objekter du har lagt til i sidepanelet i Finder: Flytt objektet ut av sidepanelet til du ser Fjern-symbolet . Kun aliaset fjernes. Originalobjektet fjernes ikke fra Macen.

 • Flytt tekst eller bilder i et dokument eller en e-postmelding: Marker teksten eller bildene du vil flytte, og flytt de markerte objektene til den nye plasseringen.

Du kan også bruke flytt og slipp med Mission Control til å flytte objekter mellom vinduer og arbeidsområder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Vis åpne vinduer og arbeidsområder i Mission Control.