macOS High Sierra

Åpne dokumenter og nedlastinger fra stabler

En stabel er en mappesnarvei i Dock. Den gir deg rask, direkte tilgang til filer i en mappe. En stabel kan inneholde alt du kan plassere i en mappe. Når du klikker på en stabel, vises innholdet. Du kan flytte objekter inn og ut av stabler, akkurat som du gjør med vanlig mapper.

Som standard inneholder Dock en Nedlastinger-stabel, slik at du enkelt får tilgang til objekter du laster ned fra Internett, mottar som vedlegg eller mottar via AirDrop.

Et eksempel på en stabel i Dock.
  • Åpne en stabel: Klikk på den i Dock.

  • Åpne en fil i en stabel: Klikk på den i den åpne stabelen.

  • Åpne den tilsvarende mappen: Klikk på Åpne i Finder.

  • Endre innstillinger for en stabel: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på stabelen, og velg hvordan filer skal sorteres, om stabelen skal se ut som en mappe eller en stabel, og hvordan objekter i stabelen skal vises.

  • Legg til en stabel: Flytt en mappe til høyre for skillelinjen i Dock.

    Skillelinjen mellom programmer og filer og mapper i Dock.