macOS High Sierra

Pekere i macOS

macOS har flere typer pekere som flyttes når du bruker musen eller styreflaten.

Peker

Navn

Formål

Pilmarkør

Pil

Dette er pekeren du sannsynligvis ser oftest. Den brukes til å peke på og markere objekter, flytte rullefelt, endre størrelsen på vinduer og annet.

Hvis du ikke ser hvor pekeren er på skjermen, flytter du fingeren raskt rundt på styreflaten eller flytter musen raskt, så blir pekeren større et kort øyeblikk, slik at du ser den. Hvis du vil slå av denne funksjonen, fjerner du markeringen for «Rist for å finne musepekeren» i Skjerm-panelet i Tilgjengelighet-valgpanelet.

Hvis du vil åpne dette panelet, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Tilgjengelighet og deretter på Skjerm.

Åpne Skjerm-panelet for meg

Objekt forsvinner-markør («røyksky»)

Røyksky

Indikerer at objektet du flytter, forsvinner når du slipper knappen. Hvis objektet er et alias, slettes ikke originalen.

Kopipil-markør

Kopier

Vises når du holder nede Tilvalg-tasten mens du klikker på en fil eller mappe, og indikerer at hvis du flytter objektet, opprettes det en kopi av det på en ny plassering i stedet for å flytte det.

Bøyd pil-markør

Alias

Vises når du klikker på et objekt mens du holder nede Tilvalg- og Kommando-tasten og betyr at hvis du flytter objektet, så opprettes det et alias for det.

Innsettingspunkt-markør

Innsettingspunkt

Vises når du markerer og setter inn tekst.

Trådkorsmarkør

Trådkorsmarkør

Vises når du markerer et rektangulært område i et bilde.

Pekende hånd-markør

Pekende hånd

Vises når musemarkøren er plassert over en kobling til en nettside, et dokument eller et annet objekt.

Åpen hånd-markør

Åpen hånd

Vises når musemarkøren er plassert over et objekt som du kan flytte og justere innenfor gitte grenser, for eksempel tekst innenfor en celle i et regneark eller en tabellrad i et dokument.

Lukket hånd-markør

Lukket hånd

Vises når du flytter og justerer et objekt innenfor gitte grenser, for eksempel tekst innenfor en celle i et regneark eller en tabellrad i et dokument.

Endre størrelse venstre-markør

Flytt til venstre

Indikerer at et sidepanel, en verktøylinje, et vindu eller en annen plassering kan flyttes og forandres størrelse på, til venstre.

Endre størrelse høyre-markør

Flytt til høyre

Indikerer at et sidepanel, en verktøylinje, et vindu eller en annen plassering kan flyttes og forandres størrelse på, til høyre.

Endre størrelse venstre/høyre-markør

Flytt til venstre eller høyre

Indikerer at et sidepanel, en verktøylinje, et vindu eller en annen plassering kan flyttes og forandres størrelse på, til venstre eller høyre.

Endre størrelse oppover-markør

Flytt oppover

Indikerer at et sidepanel, en verktøylinje, et vindu eller en annen plassering kan flyttes og forandres størrelse på, oppover.

Endre størrelse nedover-markør

Flytt nedover

Indikerer at et sidepanel, en verktøylinje, et vindu eller en annen plassering kan flyttes og forandres størrelse på, nedover.

Endre størrelse oppover/nedover-markør

Flytt opp eller ned

Indikerer at et sidepanel, en verktøylinje, et vindu eller en annen plassering kan flyttes og forandres størrelse på, oppover og nedover.

Trådkorsmarkør for skjermbildemarkering

Trådkors for skjermbildemarkering

Viser at du kan dra for å markere det du vil inkludere i skjermbildet.

Kameramarkør for skjermbilde av vindu

Kamera for skjermbilde av vindu og meny

Viser at skjermbildet du tar er av et helt vindu eller av kommandoer i en meny.

Ingen tilgang-markør

Ikke tillatt

Indikerer at objektet du flytter, ikke kan plasseres på den gjeldende plasseringen.

Vent-markør (spinnende hjul)

Objekter lastes inn

Vises når objekter lastes inn. Du kan fortsatt flytte markøren andre steder.

Vent-markør (spinnende hjul)

Vent-markør

Vises når det oppstår en forsinkelse på mer enn et par sekunder.