macOS High Sierra

Bruk iMacen som ekstern skjerm

Du kan vise skrivebordet til Macen din på skjermen til enkelte iMac-modeller ved hjelp av Målskjermmodus. I noen tilfeller kan du også bruke Målskjermmodus til å spille av lyden fra Macen din (kalles den primære Macen) på høyttalerne til den eksterne iMacen. Hvis du for eksempel har en MacBook Pro, kan du bruke en iMac som skjerm og for å spille av lyd.

Merk: iMac-modeller med Retina-skjerm har ikke støtte for Målskjermmodus. Kun iMac (27-tommer, sent 2009), iMac (27-tommer, midten av 2010) og iMac (midten av 2011 til midten av 2014) støtter Målskjermmodus.

Når du har koblet til datamaskinene og slått på Målskjermmodus, fungerer iMacen med den eksterne skjermen som en hvilken som helst annen ekstern skjerm. Programmer som var åpne på iMacen, forblir åpne selv om du ikke ser vinduene.

Bruk en iMac med Thunderbolt som ekstern skjerm

Hvis du har en iMac med Thunderbolt, kan alle andre Macer med Thunderbolt bruke den som en skjerm. iMacen spiller av både video og lyd fra den andre Macen.

 1. Koble Thunderbolt-kabelen til Thunderbolt-portene på hver datamaskin.

 2. Forsikre deg om at begge Macene er slått på og ikke er i dvale.

 3. Trykk på Kommando-F2 på tastaturet til iMacen som skal brukes som ekstern skjerm.

 4. Hvis du vil at iMacen skal spille av lyd i tillegg til video fra den primære Macen, velger du (på den primære Macen) Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Lyd og deretter på Lyd ut.

  Åpne Lyd ut-panelet for meg

  Marker deretter Macen i listen med enheter.

Bruk en 27-tommers iMac med Mini DisplayPort som ekstern skjerm

Hvis du har en 27-tommers iMac med Mini DisplayPort , kan alle andre Macer med en Mini DisplayPort eller en Thunderbolt-port bruke den som skjerm. Forsikre deg om at du har en Mini DisplayPort-til-Mini DisplayPort-kabel.

Hvis den primære Macen har en Thunderbolt-port, kan den spille av lyd og video på iMacen. Hvis den primære Macen har en Mini DisplayPort, kan iMacen kanskje spille av lyden. Hvis du vil se om dette er mulig, går du til den primære Macen, velger Apple-menyen > Om denne maskinen, klikker på Systemrapport, og klikker på Lyd under Maskinvare. En liste med datamaskinens lydenheter vises. Hvis HDMI- eller HDMI/DisplayPort-utganger finnes i listen, kan datamaskinens Mini DisplayPort sende lyd. Forsikre deg om at du bruker en Mini DisplayPort-kabel som overfører både lyd og video.

 1. Koble Mini DisplayPort-kabelen til portene på hver datamaskin.

 2. Forsikre deg om at begge datamaskinene er slått på og ikke er i dvalemodus.

 3. Trykk på Kommando-F2 på tastaturet til iMacen som skal brukes som ekstern skjerm.

 4. Hvis du vil at iMacen, skal spille av lyd i tillegg til video fra den primære Macen, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Lyd og deretter på Lyd ut.

  Åpne Lyd ut-panelet for meg

  Deretter markerer du iMacen i listen over enheter.

Slå Målskjermmodus av

Du kan enkelt slå Målskjermmodus av uten å koble fra datamaskinene.

 • Slå Målskjermmodus av: Trykk på Kommando-F2 på tastaturet til iMacen som skal brukes som ekstern skjerm.

  Når Målskjermmodus er av, viser iMacen som skal brukes som ekstern skjerm, egne åpne programmer.

Finn ut hva som skjer når den primære Macen går i dvale og vekkes

 • Skjermen på iMacen som brukes som ekstern skjerm, fungerer forskjellig avhengig av hvordan den primære Macen går i dvale.

  • Sett den primære Macen i dvale: Etter at du har satt den primære Macen i dvale, blir skjermen til iMacen som skal brukes som ekstern skjerm, svart i noen sekunder. Deretter viser den vinduene til sine egne åpne programmer. Hvis den ikke gjør det, trykker du på Kommando-F2 på tastaturet.

  • Hvis den primære Macen går i dvale på grunn av inaktivitet: Skjermen på iMacen som brukes som ekstern skjerm, blir svart og forblir svart. Hvis du vil at iMacen som skal brukes som ekstern skjerm, skal vise vinduene for sine egne programmer, trykker du på Kommando-F2 på tastaturet.

 • Hvis iMacen som skal brukes som ekstern skjerm, ikke viser riktig skrivebord når den våkner: Når den primære Macen vekkes, viser iMacen som skal brukes som ekstern skjerm, vinduene for de åpne programmene på den primære Macen. Hvis den ikke gjør dette, trykker du på Kommando-F2 på tastaturet til iMacen som skal brukes som ekstern skjerm.

Angi valg for iMacen som skal brukes som ekstern skjerm