macOS High Sierra

Koble Mac-maskinen til en nettverkskontotjener

Hvis du kobler Mac-maskinen til en nettverkskontotjener, kan du bruke tjenester som kontakter, kalender, e-post, direktemeldinger og så videre. Du får tilgang til disse tjenestene via Kontakter, Kalender, Mail, Meldinger og andre programmer på Mac-maskinen. Før du kan bruke disse tjenestene, må du først koble Mac-maskinen til en nettverkskontotjener.

Du kan koble til én eller flere nettverkskontotjenere. Be administratoren for nettverkskontotjeneren om hjelp for å forsikre deg om at du kobler til riktige tjenere.

Koble til en nettverkskontotjener

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Brukere og grupper, og klikk deretter på Påloggingsvalg.

  Åpne Påloggingsvalg-panelet i Brukere og grupper-valgpanelet for meg

 2. Klikk på hengelåssymbolet for å låse opp, og oppgi administrator administratornavn og -passord.

 3. Klikk på knappen ved siden av Nettverkskontotjener.

  Knappen heter Koble til hvis du ikke allerede har koblet til en nettverkskontotjener. Den heter Rediger hvis du allerede har en eksisterende forbindelse.

 4. Hvis du klikket på Rediger, klikker du på Legg til-knappen .

 5. Skriv inn det fullt kvalifiserte domenenavnet til en nettverkskontotjener i Tjener-feltet, eller velg en fra Tjener-listen.

 6. Hvis du vil legge til en annen tjenerforbindelse, klikker du på Legg til-knappen og gjentar trinn 5.

 7. Klikk på OK.

Hvis navnet på maskinen din inneholder en bindestrek (-), vil du kanskje ikke kunne koble til en nettverkskontotjener. Bruk Deling-valgpanelet for å kontrollere maskinens navn og om nødvendig endre det.

Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Deling.

Åpne Deling-valgpanelet for meg

Slutt å bruke en nettverkskontotjener

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Brukere og grupper, og klikk deretter på Påloggingsvalg.

  Åpne Påloggingsvalg-panelet i Brukere og grupper-valgpanelet for meg

 2. Klikk på hengelåssymbolet for å låse opp, og oppgi administrator administratornavn og -passord.

 3. Klikk på Rediger.

 4. Marker tjeneren du vil slutte å bruke, og klikk på Fjern-knappen .

 5. Klikk på Slutt å bruke tjener, og klikk deretter på Ferdig.

Overvåke nettverkskontotjenere

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Brukere og grupper, og klikk deretter på Påloggingsvalg.

  Åpne Påloggingsvalg-panelet i Brukere og grupper-valgpanelet for meg

 2. Klikk på hengelåssymbolet for å låse opp, og oppgi administrator administratornavn og -passord.

 3. Klikk på Rediger.

 4. Legg merke til fargen på punktet til venstre for hvert tjenernavn på listen:

  • Grønn: Tjenerforbindelsen fungerer.

  • Gul: Datamaskinen avventer svar fra tjeneren.

  • Rød: Maskinen er ikke koblet til tjeneren.

Du må ha en brukerkonto på tjeneren som tilbyr tjenestene, for å benytte deg av de fleste nettverkstjenester. Tjeneren kan enten ha egne brukerkontoer eller bruke nettverksbrukerkontoer. På et nettverk med flere tjenere bruker vanligvis alle tjenerne samme nettverksbrukerkontoer, og disse tilbys via en nettverkskontotjener, som iblant kalles en katalogtjener.