macOS High Sierra

Sikre Time Machine-sikkerhetskopidisken

Prosedyrene for å sikre sikkerhetskopiene avhenger av om du sikkerhetskopierer til en Time Capsule-enhet eller en annen disk i et nettverk, eller til en disk som er koblet direkte til Macen.

Krypter sikkerhetskopidisken

Den beste måten å sikre sikkerhetskopiene på er å kryptere sikkerhetskopidisken. Når du endrer en Time Capsule- eller nettverkssikkerhetskopidisk fra ukryptert til kryptert, slettes de eksisterende sikkerhetskopiene, og nye, krypterte sikkerhetskopier opprettes. Når du endrer lokalt tilkoblede disker (for eksempel en ekstern disk) til krypterte sikkerhetskopier, bevares dataene, og krypteres.

Hvis du vil endre fra ukrypterte til krypterte sikkerhetskopier, må du fjerne sikkerhetskopidisken og konfigurere den på nytt. Følg disse trinnene:

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Time Machine.

  Åpne Time Machine-valgpanelet for meg

 2. Klikk på Velg disk eller Legg til eller fjern sikkerhetskopidisk (hvis du har flere sikkerhetskopidisker).

 3. Marker sikkerhetskopidisken, og klikk på Fjern disk.

 4. Konfigurer disken på nytt som en kryptert sikkerhetskopidisk.

  Hvis du vil ha instruksjoner, leser du Velg en sikkerhetskopidisk, og angi krypteringsvalg.

Sikre en Time Capsule-enhet eller en annen nettverksdisk

Hvis du sikkerhetskopierer til en disk som brukes av andre, for eksempel en Time Capsule-enhet eller en annen nettverksdisk, må du være oppmerksom på at andre brukere i enkelte tilfeller kan ha tilgang til sikkerhetskopiene dine.

 • Kun en administrator eller en annen godkjent bruker skal ha passordet til en nettverksdisk som brukes til sikkerhetskopiering med Time Machine. Alle som kjenner til passordet, kan få tilgang til sikkerhetskopierte data på disken, uansett hvilken bruker som eier dataene. Hvis sikkerhetskopien er kryptert, er den sikret fra brukere og nettverksadministratorer som kjenner nettverksdiskpassordet, men som ikke kjenner passordet for den krypterte sikkerhetskopien.

 • Ikke sikkerhetskopier følsomme opplysninger til en nettverksdisk hvis du ikke stoler på de som har administratortilgang til disken. Du bør i stedet velge en disk du har full kontroll over, for eksempel en ekstern disk som er koblet til Macen.

 • En administrator kan opprette individuelle kontoer på Time Capsule-enheten for å sikre Time Capsule-sikkerhetskopier. Hver konto har sitt eget nettverksvolum og passord. Hvis du sikkerhetskopierer til din egen konto på en Time Capsule-enhet, vil det ikke være mulig for andre brukere å få tilgang til sikkerhetskopiene dine med mindre de kjenner passordet for kontoen.

  Merk: Time Capsule-enheter som konfigureres med individuelle kontoer, inneholder et delt volum. Forsikre deg om at du velger ditt eget volum som sikkerhetskopidisk med kontonavn og instruksjoner som er gitt av administratoren. Det delte volumet er kun ment for oppbevaring av informasjon som alle brukere skal ha tilgang til.

Sikre en disk som er koblet direkte til Macen

 • Hvis du sikkerhetskopierer til en ekstern disk og ikke bruker diskkryptering, kan alle brukere som har tilgang til disken, lese data som er sikkerhetskopiert til den. Sørg for å sikre disken fysisk, slik at du til enhver tid vet hvem som har tilgang til den, og oppbevar den på et sikkert sted.