macOS High Sierra

Utelat objekter fra en Time Machine-sikkerhetskopi

Du kan utelate objekter fra en sikkerhetskopi for å spare plass på sikkerhetskopidisken, eller for å utelate objekter som du sikkerhetskopierer på andre måter.

  1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Time Machine.

    Åpne Time Machine-valgpanelet for meg

  2. Klikk på Valg.

  3. Klikk på Legg til-knappen , og velg ett eller flere objekter. Du kan også flytte objekter til listen. Hvis du vil fjerne et objekt, markerer du det og klikker deretter på Fjern-knappen . Du kan for eksempel ekskludere systemfiler eller Programmer-mappen fra Time Machine-sikkerhetskopier ved hjelp av Time Machine-valgpanelet.

    Sikkerhetskopidisken inkluderes automatisk i listen over objekter som ikke skal sikkerhetskopieres.

  4. Klikk på Arkiver.

Merk: Utelatte objekter vises fortsatt i lokale Time Machine-øyeblikksbilder.