macOS High Sierra

Angi fildelingsprotokoll

Du kan konfigurere protokollen Macen bruker til å dele filer. Du kan dele filer ved hjelp av AFP (Apple Filing Protocol) eller SMB (Server Message Block protocol).

Hvis du deler filer med Windows-brukere, markerer du SMB, og markerer deretter På-avkrysningsruten for hver bruker som skal dele filer fra en Windows-maskin. Det er mulig du må oppgi passordet for den brukerens konto.

  1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Deling.

    Åpne Deling-valgpanelet for meg

  2. Forsikre deg om at Fildeling er markert, og klikk deretter på Valg.

  3. Marker «Del filer og mapper ved hjelp av SMB» eller «Del filer og mapper ved hjelp av AFP». Du kan velge begge.

Det er mulig at passord for enkelte Windows-brukere arkiveres med mindre sikkerhet, og det er en god idé å fjerne markeringen i På-avkrysningsruten ved siden av hver konto når den ikke er i bruk. Gjør dette før du slår av fildeling på Macen. Hvis ikke, er passordet fremdeles aktivt og arkiveres mindre trygt.