macOS High Sierra

Kontroller USB-tilkoblingen for en enhet

Hvis en USB-enhet ikke fungerer som den skal, er det mulig at den ikke er riktig koblet til datamaskinen.

  • Kontroller porten og kabeltilkoblingen: Hvis maskinen har mer enn én USB-port , kobler du enhetens kabel til en annen port. Hvis du fremdeles ikke kan bruke enheten, tar du kontakt med produsenten for mer informasjon.

    Hvis du kan bruke enheten etter å ha byttet porter, kobler du en annen enhet til den første porten. Hvis du ikke kan bruke denne enheten, slår du av datamaskinen og kobler den fra strømnettet. Vent omtrent ett minutt, og koble den deretter til strømnettet igjen og start maskinen på nytt.

    Hvis du fremdeles ikke kan bruke enheten med porten, er det mulig at datamaskinen trenger service. Du finner mer informasjon under Finn ut mer om reparasjon av og service på Macen.

  • Kontroller USB-huben: Hvis enheten er koblet til en USB-hub, forsikrer du deg om at enheten og huben har samme hastighet. En USB 3.0 SuperSpeed-enhet må for eksempel kobles til en USB 3.0 SuperSpeed-hub.

  • Kontroller enhetene i kjeden: Koble fra alle andre enheter. Koble tastaturet og musen til en annen USB-port om nødvendig. Ikke bruk en USB-hub eller forlengelseskabel.

Hvis du kan bruke enheten nå, er det mulig at det er et problem med en av de andre enhetene. Prøv å koble til de andre enhetene igjen, én om gangen. Når du finner enheten som forårsaker problemet, går du gjennom problemløsingstipsene i dokumentasjonen som fulgte med enheten.