macOS High Sierra

Legg til eller fjern en skriver

Hvis du vil bruke en skriver, må du legge den til i listen med skrivere ved hjelp av Skrivere og skannere-valgpanelet. (Hvis du har byttet fra en Windows-maskin til en Mac, bruker du Skrivere og skannere-valgpanelet på omtrent samme måte som Utskrift-kontrollpanelet i Windows.)

I de fleste tilfeller bruker macOS AirPrint til å koble til skriveren og krever ikke ytterligere skriverprogramvare. Hvis skriveren din støtter AirPrint, kan du skrive ut på den over en Wi-Fi-, Ethernet-, USB- eller Bluetooth-forbindelse. Hvis en skriver ikke har støtte for AirPrint, kan macOS vanligvis laste ned den nyeste skriverprogramvaren automatisk. Hvis du vil forsikre deg om at du har den nyeste programvaren, må du ikke installere programvaren som fulgte med skriveren eller som kan lastes ned fra produsentens nettsted. macOS vil be deg om å laste ned den nyeste programvaren hvis det er nødvendig.

Hvis skriveren din støtter AirPrint, er den kompatibel med macOS. (Du finner mer informasjon i Apple-kundestøtteartikkelen Om AirPrint.) Hvis skriveren din ikke støtter AirPrint, kan du se om den er kompatibel med macOS ved å lese Apple-kundestøtteartikkelen Skriver- og skannerprogramvare som er tilgjengelig for nedlasting.

Legg til en USB-skriver

For de fleste USB-skrivere trenger du bare å oppdatere programvaren og deretter koble skriveren til Macen. macOS gjenkjenner automatisk skriveren og laster ned eventuell nødvendig programvare. For andre skrivere er det mulig at du må gå gjennom et par trinn for å legge til skriveren.

 1. Oppdater programvaren: Velg Apple-menyen > App Store, klikk på Oppdateringer, og installer eventuelle programvareoppdateringer i listen. Selv om ingen oppdateringer vises, sikrer dette at macOS har den nyeste informasjonen om skriverprogramvare som kan lastes ned fra Apple. Hvis du ikke gjør dette, er det mulig du ser en melding om at programvare ikke er tilgjengelig når du kobler til skriveren.

 2. Forbered skriveren: Bruk instruksjonene som fulgte med skriveren, for å pakke ut skriveren, installere blekk eller toner og sette inn papir. Slå på skriveren, og forsikre deg om at den ikke viser noen feilmeldinger.

 3. Koble til skriveren: Koble USB-kabelen til Macen. Hvis du ser en melding om at du må laste ned ny programvare, må du laste ned og installere den.

  Viktig: Hvis Macen har én USB-C-port, bruker du en multiportadapter. Koble til skriveren, og koble deretter en USB-C-kabel til en strømforsyningsenhet for å forlenge batteritiden til Macen. Hvis du vil ha mer informasjon om USB-C, leser du Om USB-C.

Legg til en Wi-Fi- eller nettverksskriver

Hvis Macen og skriveren allerede er tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk, kan skriveren være tilgjengelig for deg uten konfigurering. Hvis du vil kontrollere det, velger du Arkiv > Skriv ut, klikker på Skriver-lokalmenyen, velger Skrivere i nærheten eller Skrivere og skannere-valgpanelet og velger deretter skriveren. Hvis skriveren ikke er tilgjengelig, kan du legge den til.

 1. Oppdater programvaren (hvis du ikke har en AirPrint-skriver): Velg Apple-menyen > App Store, klikk på Oppdateringer, og installer eventuelle programvareoppdateringer i listen. Selv om ingen oppdateringer vises, sikrer dette at macOS har den nyeste informasjonen om skriverprogramvare som kan lastes ned fra Apple. Hvis du ikke gjør dette, er det mulig du ser en melding om at programvare ikke er tilgjengelig når du kobler til skriveren.

  Hvis du har en AirPrint-skriver, trenger du ikke å kontrollere om det finnes programvareoppdateringer.

 2. Forbered skriveren: Bruk instruksjonene som fulgte med skriveren, for å pakke ut skriveren, installere blekk eller toner og sette inn papir. Slå på skriveren, og forsikre deg om at den ikke viser noen feilmeldinger.

 3. Koble til skriveren: Følg instruksjonene som fulgte med skriveren for å koble den til nettverket.

  Hvis du har en trådløs skriver (også kalt Wi-Fi-skriver), er det mulig du må koble skriveren til Macen med en USB-kabel for å konfigurere trådløs utskrift. Når du har koblet skriveren til Macen, installerer du Mac-programvaren som fulgte med skriveren, og kobler skriveren til det trådløse nettverket ved hjelp av skriverens oppsettassistent. Når oppsettprosessen er fullført, kan du koble fra kabelen som er koblet til skriveren og Macen. Skriveren skal da forbli tilkoblet det trådløse nettverket. Du finner mer informasjon i Apple-kundestøtteartikkelen Koble en AirPrint-skriver til et Wi-Fi-nettverk.

 4. Legg til skriveren i listen med tilgjengelige skrivere: Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Skrivere og skannere. Hvis du ikke ser skriveren i listen til venstre, klikker du på Legg til-knappen nederst i listen. En dialogrute med skrivere på lokalnettverket vises. Det kan ta et minutt eller to før skriveren vises. Marker skriveren når den vises i listen, og klikk på Legg til. Hvis du ser en melding om at du må laste ned ny programvare, må du laste ned og installere den.

  Hvis skriveren fortsatt ikke vises i listen, kan du prøve å legge til skriveren ved hjelp av IP-adressen (se under).

Når du legger til en skriver, kan macOS vanligvis finne ut om skriveren har ekstrautstyr installert, for eksempel ekstra papirbrett, ekstra minne eller en dupleksenhet. Hvis datamaskinen ikke kan identifisere ekstrautstyret, vises det en dialogrute hvor du kan oppgi hva slags ekstrautstyr skriveren har. Forsikre deg om at innstillingene i dialogruten nøyaktig viser skriverens ekstrautstyr slik at du kan utnytte det fullt ut.

Legg til en nettverksskriver ved hjelp av IP-adressen

Hvis en nettverksskriver du vil bruke, ikke er i listen over tilgjengelige skrivere, kan du legge den til som en IP-skriver. Skriveren må støtte en av disse utskriftsprotokollene: AirPrint, HP Jetdirect (Socket), Line Printer Daemon (LPD) eller Internet Printing Protocol (IPP).

Merk: Enkelte skrivere som kobles til med disse generiske protokollene kan ha begrenset funksjonalitet.

Du må kunne nettverksskriverens IP-adresse eller vertsnavn, utskriftsprotokoll og modellnummer eller skriverprogramvarenavn. Hvis den bruker en egen type kø, må du også vite navnet på køen. Du kan få hjelp ved å ta kontakt med den som administrerer skriveren eller tjeneren.

 1. Oppdater programvaren (hvis du ikke har en AirPrint-skriver): Velg Apple-menyen > App Store, klikk på Oppdateringer, og installer eventuelle programvareoppdateringer i listen. Selv om ingen oppdateringer vises, sikrer dette at macOS har den nyeste informasjonen om skriverprogramvare som kan lastes ned fra Apple. Hvis du ikke gjør dette, er det mulig du ser en melding om at programvare ikke er tilgjengelig når du kobler til skriveren.

  Hvis du har en AirPrint-skriver, trenger du ikke å kontrollere om det finnes programvareoppdateringer.

 2. Forbered skriveren: Bruk instruksjonene som fulgte med skriveren, for å pakke ut skriveren, installere blekk eller toner og sette inn papir. Slå på skriveren, og forsikre deg om at den ikke viser noen feilmeldinger.

 3. Koble til skriveren: Følg instruksjonene som fulgte med skriveren, for å koble den til nettverket. Du finner mer informasjon i Apple-kundestøtteartikkelen Koble en AirPrint-skriver til et Wi-Fi-nettverk.

 4. Legg til skriveren i listen med tilgjengelige skrivere: Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Skrivere og skannere.

  Åpne Skriver og skannere-valgpanelet for meg

  Klikk på legg til-knappen nederst i skriverlisten, klikk på IP, og skriv deretter inn skriverinformasjonen ved hjelp av følgende tabell.

  Adresse

  Angi skriverens IP-adresse (en tallsekvens i formatet 192.168.20.11) eller vertsnavn (for eksempel skriver.eksempel.no).

  Protokoll

  Klikk på Protokoll-lokalmenyen, og velg deretter en utskriftsprotokoll som skriveren støtter:

  • AirPrint: AirPrint-protokollen muliggjør Wi-Fi-, USB- og Ethernet-nettverkstilgang til en skrivers utskrifts- og skannervalg (hvis skriveren støtter disse funksjonene). Du trenger ikke å laste ned eller installere skriverprogramvare for å bruke skrivere med AirPrint-støtte. Et stort utvalg skrivere, blant annet Aurora, Brother, Canon, Dell, Epson, Fuji, Hewlett Packard, Samsung, Xerox og mange andre støtter AirPrint-protokollen.

  • HP Jetdirect – Socket: HP og mange andre skriverprodusenter bruker denne protokollen.

  • Line Printer Daemon – LPD: Eldre skrivere og skrivertjenere kan muligens bruke denne protokollen.

  • Internet Printing Protocol – IPP: Moderne skrivere og skrivertjenere bruker denne protokollen.

  Hvis skriveren krever det, skriver du inn kønavnet for skriveren. Hvis du ikke kjenner kønavnet, kan du la det stå tomt eller ta kontakt med nettverksadministratoren.

  Navn

  Gi skriveren et beskrivende navn (for eksempel Fargelaserskriver), slik at du kan identifisere den i Skriver-lokalmenyen.

  Plassering

  Angi hvor skriveren er plassert (for eksempel «utenfor kontoret») slik at du kan identifisere den i Skriver-lokalmenyen.

  Bruk

  Hvis denne lokalmenyen ikke viser gjeldende programvare for skriveren, velger du Velg skriverprogramvare, og marker deretter skriveren i Skriverprogramvare-listen.

  Hvis den listen ikke omfatter skriveren, forsøker du å laste ned og installere skriverprogramvare (kalles også skriverdriver) fra skriverprodusenten. Du kan også prøve å velge generisk skriverprogramvare fra lokalmenyen.

Legg til en Bluetooth-skriver

Hvis du har en Bluetooth-adapter installert i Macen eller hvis du bruker en USB-basert Bluetooth-modul, kan du skrive ut trådløst til en skriver med Bluetooth-støtte.

 1. Oppdater programvaren: Velg Apple-menyen > App Store, klikk på Oppdateringer, og installer eventuelle programvareoppdateringer i listen. Selv om ingen oppdateringer vises, sikrer dette at macOS har den nyeste informasjonen om skriverprogramvare som kan lastes ned fra Apple. Hvis du ikke gjør dette, kan det vises en melding om at programvare ikke er tilgjengelig når du kobler til skriveren.

  Hvis du har en AirPrint-skriver, trenger du ikke å kontrollere om det finnes programvareoppdateringer.

 2. Forbered skriveren: Bruk instruksjonene som fulgte med skriveren, for å pakke ut skriveren, installere blekk eller toner og sette inn papir. Slå på skriveren, og forsikre deg om at den ikke viser noen feilmeldinger.

 3. Koble til skriveren: Følg instruksjonene som fulgte med skriveren for å forsikre deg om at den er klar til å koble til med Bluetooth.

 4. Legg til Bluetooth-skriveren i skriverlisten: Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Skrivere og skannere. Klikk på Legg til-knappen , og klikk deretter på Standard. Marker skriveren i Skrivere-listen, og klikk deretter på Legg til. Hvis skriveren du forventer å se, ikke er i listen, skriver du inn navnet i søkefeltet, og trykker på returtasten.

  Hvis skriveren ikke vises i listen, forsikrer du deg om at du har den nyeste Bluetooth-driveren for skriveren installert. Kontakt produsenten for å få den nyeste driveren.

Hvis du ser en melding om at du må laste ned ny programvare etter at du kobler til skriveren, må du laste ned og installere den.

Koble en skriver til en AirPort Time Capsule-enhet eller AirPort-basestasjon

Hvis du kobler skriveren til en AirPort Time Capsule-enhet eller en AirPort Extreme-basestasjon, kan alle Macer på nettverket bruke skriveren, enten de kobler til nettverket med kabel eller trådløst.

Merk: Tilkobling av en skriver til en AirPort Time Capsule-enhet eller en AirPort-basestasjon gjør den ikke til en AirPrint-skriver.

 1. Oppdater programvaren: Velg Apple-menyen > App Store, klikk på Oppdateringer, og installer eventuelle programvareoppdateringer i listen. Selv om ingen oppdateringer vises, sikrer dette at macOS har den nyeste informasjonen om skriverprogramvare som kan lastes ned fra Apple. Hvis du ikke gjør dette, er det mulig du ser en melding om at programvare ikke er tilgjengelig når du kobler til skriveren.

  Hvis du har en AirPrint-skriver, trenger du ikke å kontrollere om det finnes programvareoppdateringer.

 2. Forbered skriveren: Bruk instruksjonene som fulgte med skriveren for å pakke ut skriveren, installere blekk eller toner og sette inn papir. Slå på skriveren, og forsikre deg om at den ikke viser noen feilmeldinger.

 3. Test skriveren: Koble skriveren midlertidig til USB-porten på Macen, og skriv ut en testside.

 4. Koble til skriveren: Koble skriveren til AirPort Time Capsule-enheten eller AirPort-basestasjonen.

  • Hvis skriveren din har en Ethernet-port, kobler du skriveren til én av Ethernet-portene på basestasjonen.

  • Du kan også koble skriveren til USB-porten på AirPort Time Capsule-enheten eller AirPort-basestasjonen.

   Hvis du skal bruke AirPort Express for første gang, kobler du skriveren til AirPort Express før du klargjør basestasjonen.

 5. Skriv ut et dokument: Åpne et dokument, og velg deretter Arkiv > Skriv ut. Klikk på Skriver-lokalmenyen, og velg deretter skriveren fra Skrivere i nærheten-delen av menyen.

  Merk: Hvis skriveren din er tilkoblet USB-porten på AirPort-enheten og du har problemer med å skanne, vise skriverens verktøy, kontrollere statusen til blekkpatronene eller vise feilmeldinger, kobler du skriveren fra AirPort Time Capsule-enheten eller AirPort-basestasjonen, og kobler den deretter midlertidig til Macen. Velg Apple-menyen > App Store, og klikk på Oppdateringer. Installer eventuelle programvareoppdateringer for skriveren. Deretter kobler du den til AirPort Time Capsule-enheten eller AirPort-basestasjonen på nytt.

Legg til en Wi-Fi-skriver eller en mobil skriver som krever en konfigurasjonsprofil

Enkelte nettverksskrivere kan kreve at du installerer en konfigurasjonsprofil slik at skriveren kan oppdages på nettverket ved hjelp av AirPrint. Hvis du får en profil som skal installeres, laster du ned eller kopierer skriverprofilen til Macen og installerer den.

 1. Dobbeltklikk på profilen for å åpne den.

 2. Når du ser en melding som spør om du vil installere profilen, klikker du på Fortsett.

 3. Når det vises en melding som ber deg om å bekrefte at du vil installere profilen, klikker du på Installer.

  Profilen installeres i Profiler-valgpanelet i Systemvalg. Deretter kan du legge til skriveren i skriverlisten.

 4. Hvis du vil legge til skriveren i skriverlisten, velger du Apple-menyen > Systemvalg og klikker deretter på Skrivere og skannere. Klikk på Legg til-knappen , og klikk deretter på Standard. Velg skriveren (som vises som en AirPrint-profil) i Skrivere-listen, og klikk deretter på Legg til.

  Hvis skriveren ikke vises i listen, forsikrer du deg om at du har den nyeste profilen for skriveren installert og at det finnes en nettverksbane for datamaskinen til skriveren. Kontakt nettverksadministratoren for å få den nyeste profilen.

Fjern en skriver

Hvis du ikke lenger bruker en skriver, kan du slette den fra listen over tilgjengelige skrivere.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Skrivere og skannere.

  Åpne Skriver og skannere-valgpanelet for meg

 2. Marker skriveren i listen, og klikk deretter på Fjern-knappen .

Hvis du sletter standardskriveren, vil macOS velge en annen skriver i listen som standardskriver. Hvis du vil angi en annen skriver som standard, kan du velge den fra lokalmenyen i Skrivere og skannere-valgpanelet.