macOS High Sierra

Wi-Fi-panelet i Nettverk-valgpanelet

Bruk Wi-Fi-panelet i Nettverk-valgpanelet på Macen til å konfigurere og håndtere Wi-Fi-forbindelsen.

Status

Viser om du er koblet til et Wi-Fi-nettverk. Du kan også slå Wi-Fi av eller på.

Nettverksnavn

Velg et nettverk fra lokalmenyen. Hvis nettverket er passordbeskyttet, vil du bli bedt om å oppgi det.

Koble til dette nettverket automatisk

Marker denne avkrysningsruten hvis du vil koble til det angitte nettverket automatisk.

Spør før tilkobling til nye nettverk

Marker denne avkrysningsruten hvis du vil bli varslet når nettverk du ikke har koblet til, er tilgjengelige.

802.1X

Hvis det er installert en profil for et nettverk som er beskyttet av 802.1X, vises nettverksnavnet. Klikk på Koble til for å koble til nettverket.

Vis Wi-Fi-status i menylinjen

Du kan bruke Wi-Fi-statussymbolet til å slå Wi-Fi av eller på, koble til et Wi-Fi-nettverk, koble til et skjult nettverk, opprette et nettverk eller åpne Nettverk-valgpanelet.

Avansert

Klikk på Avansert for å angi nettverksvalg, for eksempel TCP/IP-innstillinger, DNS-, WINS- og proxytjenerinnstillinger med mer.