macOS High Sierra

Konfigurer og bruk skjermdeling

Når skjermen din deles, vil brukeren av den andre Macen se det som vises på skjermen din, og kan åpne, flytte og lukke filer og vinduer, åpne programmer og til og med starte Macen på nytt.

Konfigurer skjermdeling

 1. Åpne Deling-valgpanelet (velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Deling).

  Åpne Deling-valgpanelet for meg

 2. Marker avkrysningsruten for Skjermdeling.

  Hvis Ekstern administrering er markert, må du fjerne markeringen før du kan markere Skjermdeling.

 3. Hvis du vil angi hvem som kan dele skjermen, gjør du ett av følgende:

  • Kun disse brukerne: Skjermdeling er begrenset til spesifikke brukere.

 4. Hvis du har markert «Kun disse brukerne», klikker du på Legg til-knappen nederst i listen over brukere og gjør deretter ett av følgende:

  • Velg en bruker fra Brukere og grupper, som inkluderer alle brukerne på Macen bortsett fra kun-deling-brukere og gjestebrukere.

  • Velg en bruker fra Nettverksbrukere eller Nettverksgrupper, som inkluderer brukere og grupper med nettverkstjenerkontoer. Nettverksbrukere og medlemmer av nettverksgrupper kan bruke nettverksnavn og -passord til å koble til Macen din for skjermdeling.

 5. Du kan angi ytterligere valg for skjermdeling ved å klikke på Maskininnstillinger og deretter markere en eller begge av følgende:

  • Alle kan be om tillatelse til å styre skjermen: Før andre maskinbrukere starter skjermdeling med Macen din, kan de be om tillatelse i stedet for å oppgi et brukernavn og passord.

  • VNC-brukere kan kontrollere skjermen med passord: Andre brukere kan dele skjermen din ved hjelp av et VNC-visningsprogram, for eksempel på iPad eller en Windows-PC, ved å oppgi passordet du spesifiserer her. Hvis du markerer dette valget, bør du opprette et svært sikkert passord.

Del skjermen til en annen Mac

Hvis du har fått tillatelse, kan du vise og kontrollere skjermen til en annen Mac på nettverket.

Før du begynner, forsikrer du deg om at Macen du vil styre, har aktivert skjermdeling.

 1. Åpne et Finder-vindu. Hvis det ikke vises delte maskiner i Delt-delen i sidepanelet, plasserer du markøren på ordet Delt og klikker deretter på Vis.

 2. Klikk på Alle for å vise alle tilgjengelige maskiner, og dobbeltklikk deretter på den med skjermen du vil dele.

 3. Klikk på Del skjerm.

  Hvis begge maskinene er logget på med samme Apple-ID, starter skjermdelingsøkten. Hvis de ikke er det, blir du bedt om å oppgi brukernavnet og passordet for en bruker som har tilgang til skjermdeling på den maskinen, eller du kan be om tillatelse til å dele skjermen hvis maskinen tillater det.

 4. Hvis noen andre allerede er koblet til Macen som en ekstern bruker, vises det en dialogrute som spør om du vil dele skjermen med den andre eksterne brukeren (Del skjerm). Du kan også logge på samtidig med et annet brukernavn og en annen skjerm (Logg på).

  Hvis du velger Logg på, deler du Macen med den andre eksterne brukeren, men du deler ikke den samme skjermen.

Hvis du kjenner IP-adressen eller DNS-navnet til Macen du vil dele, kan du også koble til maskinen ved å velge Gå > «Koble til tjener» i Finder og deretter skrive inn vnc://[IP-adresse] eller vnc://[navn.domene] i Tjeneradressefeltet.

Hvis du vil finne adressen til en delt Mac, åpner du Deling-valgpanelet på den Macen, og markerer deretter Skjermdeling.

Angi skjermdelingsvalg

Når du deler skjermen til en annen Mac, kan du stille inn skjermdelingsvalg for å justere størrelse og kvaliteten på den delte skjermen.

 1. Åpne en skjermdelingsøkt med en Mac på nettverket.

 2. Velg Skjermdeling > Valg, og angi følgende valg:

  • Under Skjerm markerer du «Tilpass til plassen som er tilgjengelig» eller «Vis i full størrelse», avhengig av hvor stor skjermen din er og hvor mye plass du vil bruke til den delte skjermen. Dette alternativet endrer standardoppførselen for når du deler skjermene til maskiner du aldri tidligere har koblet til. Hvis du vil endre gjeldende skalering, velger du Vis > Slå av skalering, eller Vis > Slå på skalering.

  • Under Skjerm markerer du et «Rull skjermen»-alternativ for å angi hvordan skjermdelingsvinduet skal oppføre seg når du flytter markøren. Du kan prøve hvert enkelt alternativ ved å markere det og deretter flytte markøren rundt i vinduet.

  • Under Kvalitet markerer du «Tilpass kvaliteten etter forholdene på nettverket» for å vise den delte skjermen på en raskere måte, eller «Vis skjermbildet med full kvalitet» for en mer detaljert visning av den delte skjermen. Dette alternativet endrer standardoppførselen for når du deler skjermene til maskiner du aldri tidligere har koblet til. Hvis du vil endre gjeldende skalering, velger du Vis > Tilpasset kvalitet, eller Vis > Full kvalitet.

   For best resultat, og hvis Macen er koblet til et raskt nettverk, viser du skjermen i full størrelse og viser skjermen i full kvalitet.

  • Under Blokkerte brukere velger du et alternativ fra lokalmenyen «Tillat skjermdelingsforespørsler fra» for å aktivere deling av skjermen din med enten alle som prøver å koble seg til maskinen din med en Apple-ID, eller kun kontaktene dine.

   Hvis du vil blokkere brukere med bestemte Apple-ID-er fra å dele skjermen, klikker du på Legg til-knappen , oppgir brukerens Apple-ID og klikker deretter på Blokker. Hvis du vil oppheve blokkering av brukere, markerer du dem i listen og klikker deretter på Fjern-knappen .

Angi visningsvalg når du deler skjermen til en annen datamaskin

Når du deler skjermen til en annen Mac, er visningsvalgene avhengig av nettverksforbindelsen og størrelsen på skjermen du deler.

 1. Åpne en skjermdelingsøkt med en Mac på nettverket.

 2. Fra Vis-menyen, still inn følgende valg:

  • Vis fanelinjen: Bruk dette valget til å vise eller skjule fanelinjen.

  • Slå av/på skalering: Hvis skalering er på, vil hele skjermen til den delte Macen vises på skjermen din. Hvis skalering er av, vil den delte skjermen vises i full størrelse. Dette kan bety at du må rulle for å se alt på den delte skjermen.

  • Bytt til observeringsmodus / bytt til styringsmodus: I observeringsmodus kan du se hva som skjer på den delte skjermen, men du kan ikke styre markøren, flytte vinduer, åpne og lukke dokumenter eller utføre andre oppgaver. Hvis du viser OS X versjon 10.9 eller nyere, kan du klikke og holde for å utheve skjermen ved markøren. I styringsmodus kontrollerer du den delte skjermen.

  • Tilpasset kvalitet: Bruk dette valget hvis Macen er koblet til et tregere nettverk. Tilpasset kvalitet justeres avhengig av nettverkshastighet.

  • Full kvalitet: Bruk dette valget hvis Macen er koblet til et raskt nettverk, og hvis du vil ha full oppløsning.

  • Vis/skjul verktøylinje: Vis eller skjul verktøylinjen som viser knapper for justering av skalering, deling av utklippstavlen og andre valg.

  • Tilpass verktøylinje: Flytt knapper inn i eller ut av verktøylinjen.

  • Gå til fullskjermmodus: Skjermdelingsvinduet utvides slik at det fyller skjermen. Hvis du vil vise verktøylinjen og menyer, flytter du markøren til øverst på skjermen.

  • Skjermer: Hvis Macen du deler skjerm med, har mer enn én skjerm, kan du velge hvilken skjerm du vil vise.

Del innholdet på utklippstavlen med en annen Mac

Når du deler skjermen til en datamaskin med en annen datamaskin, kan du overføre informasjon mellom utklippstavlene til de to maskinene. For eksempel kan du:

 • kopiere tekst og bilder fra dokumenter på én Mac og lime dem inn i dokumenter på en annen

 • markere og flytte tekst og bilder fra én Mac til en annen

 • kopiere en kobling fra nettleseren og lime den inn i en nettleser på en annen Mac

 • kopiere tekst fra et dokument på én Mac og slippe det på skrivebordet til en annen Macen for å lage et utklipp

 1. Åpne en skjermdelingsøkt med en Mac på nettverket.

 2. Velg Rediger > Bruk delt Utklipp.

Du kan også bruke Universelle utklipp til å kopiere tekst, bilder, fotografier og videoer på én Apple-enhet og deretter lime inn innholdet på en annen Apple-enhet.

Send filer mens du deler skjermen til en annen datamaskin

Når du deler skjermen til en datamaskin med en annen datamaskin, kan du overføre filer mellom de to maskinene.

 1. Åpne en skjermdelingsøkt med en Mac på nettverket.

 2. Marker en fil eller en mappe, og flytt og slipp filene over skjermdelingsvinduet.