macOS High Sierra

Gjenopprett en slettet bruker

Hvis du har arkivert Hjem-mappen til en slettet bruker, kan du gjenopprette brukeren og brukerens Hjem-mappe.

Hvilken framgangsmåte du skal bruke, avhenger av om Hjem-mappen ble arkivert som en diskfil eller som en vanlig mappe.

Gjenopprett Hjem-mappen fra en diskfil

 1. Åpne mappen Slettede brukere i Finder ved å velge Gå > Gå til mappe og skrive inn /Brukere/Slettede brukere og deretter klikke på Gå.

 2. Åpne diskfilen som inneholder Hjem-mappen til den slettede brukeren.

  Filnavnet på diskfilen begynner med brukerens kontonavn og slutter med .dmg.

  Innholdet i Hjem-mappen vises i et nytt vindu.

 3. Hold nede Tilvalg-tasten mens du flytter det lille symbolet i tittellinjen i det nye vinduet til Brukere-mappen. Klikk på Autentiser, og skriv inn et administratornavn og -passord for å fortsette.

  Hjem-mappen til den slettede brukeren kopieres til Brukere-mappen.

  Det lille symbolet i tittellinjen i diskfilvinduet for en slettet brukers Hjem-mappe.
 4. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Brukere og grupper.

  Åpne Brukere og grupper-valgpanelet for meg

 5. Klikk på hengelåssymbolet for å låse opp, og oppgi administratornavn og -passord.

 6. Klikk på Legg til-knappen under listen over brukere.

 7. Klikk på Ny konto-lokalmenyen, og velg en brukertype.

 8. Gi brukeren et fullt navn.

  Et kontonavn genereres automatisk.

 9. Rediger eventuelt kontonavnet slik at det stemmer overens med navnet på den slettede brukerens Hjem-mappe.

 10. Skriv inn brukerpassordet i Passord- og Bekreft-feltene, og skriv deretter inn et hint som hjelper brukeren med å huske passordet. Klikk på nøkkelen ved siden av Passord-feltet for å åpne Passordassistent. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Tips for å opprette sikre passord.

 11. Klikk på Opprett bruker.

 12. Klikk på Bruk eksisterende mappe.

Gjenopprett Hjem-mappen fra en arkivert mappe

 1. Åpne mappen Brukere i Finder ved å velge Gå > Gå til mappe og skrive inn /Brukere og deretter klikke på Gå.

  Hjem-mappen til den slettede brukeren er i /Brukere-mappen, og navnet på mappen er det samme som brukerens kontonavn fulgt av (Slettet).

 2. Gi Hjem-mappen til den slettede brukeren et nytt navn ved å fjerne (Slettet), slik at mappenavnet blir kontonavnet til den slettede brukeren.

  Du blir kanskje bedt om å oppgi administratornavnet og passordet før du kan endre navn på mappen.

 3. Følg trinn 4 til og med 12 av Gjenopprett Hjem-mappen fra en diskfil.

Når du har gjenopprettet en bruker fra en arkivert Hjem-mappe, kan du også gjøre noe av følgende:

 • Gjør brukeren til administrator: Marker «Tillat at brukeren administrerer maskinen».

 • Administrer brukeren med foreldrekontroll: Marker «Aktiver foreldrekontroll». Klikk på Åpne Foreldrekontroll, og angi begrensninger for brukeren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Konfigurer foreldrekontroller.