macOS High Sierra

Hvis Macen starter på nytt og en melding vises

Hvis Macen starter på nytt uventet, oppsto en feil som kalles en kernel panic. Etter omstarten, vil du se en melding om at maskinen startet på nytt på grunn av et problem.

Dette skyldes mest sannsynlig defekt programvare. Kjernepanikk kan også forårsakes av ødelagt eller inkompatibel programvare, inkludert eksterne enheter som er tilkoblet Macen.

Merk: Hvis du vil skrive ut disse instruksjonene før du starter, klikker du på Del-knappen i Hjelp-vinduet, og deretter velger du Skriv ut.

Hvis en kernel panic forårsakes av et kjent problem, identifiseres den defekte programvaren. Hvis du vil forsikre deg om at denne programvaren ikke fortsetter å forårsake en kernel panic, flytter du den til papirkurven.

Hvis den defekte programvaren ikke identifiseres og det fortsetter å oppstå kernel panics på Macen, prøver du følgende:

  • Start Macen på nytt i sikker modus. Hvis den starter i sikker modus, velger du Apple-menyen > App Store, klikker på Oppdateringer, og installerer eventuelle tilgjengelige oppdateringer.

  • Avinstaller programtillegg eller utvidelsesprogramvare fra andre produsenter enn Apple. Hvis du nylig har oppdatert macOS eller et program, er det mulig at programtillegg eller annen programvare som tidligere har fungert, ikke er kompatible lenger. Les dokumentasjonen som fulgte med fra produsenten (inkludert Les meg-filer), for å forsikre deg om programvaren er kompatibel med macOS-versjonen du bruker.

  • Koble fra alle USB og FireWire-enheter, med unntak av Apple-tastaturet og -musen. Fjern maskinvareoppgraderinger fra andre produsenter, for eksempel RAM (random access memory), og PCI-kort (Peripheral Component Interconnect). Prøv deretter å starte Macen på nytt.

    Hvis dette løser problemet, kan du prøve å koble til en enhet om gangen og starte Macen på nytt mellom hver gang du kobler til en ny enhet, helt til du finner enheten som forårsaker problemet.

  • Nullstill PRAM (parameter random-access memory).

  • Diagnostiser problemer med Macen. Disse programmene kan fortelle deg om maskinvare du har installert, for eksempel ekstra minne, er inkompatibel, feil installert eller defekt.

  • Bruk Diskverktøy til å reparere startdisken eller tilgangsrettighetene til harddisken.

    Åpne Diskverktøy for meg

Hvis trinnene over ikke hjelper, kan du prøve å installere macOS på nytt.

Merk: Hvis du flyttet eller endre navnet på en systemfil eller -mappe, må du installere macOS på nytt – det vil ikke nytte å bare bytte ut eller gi nytt navn til objektet.