macOS High Sierra

Hvis en tastatursnarvei ikke fungerer

Det er mulig å ha tastatursnarveier i ett program som kommer i konflikt med snarveier i et annet program. Kommando-mellomromstast åpner for eksempel Spotlight-menyen, men i noen programmer er det mulig at den brukes til å veksle mellom ulike inndatametoder.

  1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Tastatur.

    Åpne Tastatur-valgpanelet for meg

  2. Klikk på Snarveier. Det vises et gult merke ved siden av tastatursnarveier som er i konflikt med hverandre. Klikk på snarveien, og endre den.