macOS High Sierra

Spotlight-valg

Bruk Spotlight-systemvalgpanelet til å velge kategoriene som vises i Spotlight-søkeresultatene, og til å forhindre at Spotlight søker i bestemte mapper eller disker.

Hvis vil åpne dette valgpanelet, velger du Apple-menyen > Systemvalg og klikker deretter på Spotlight.

Åpne Spotlight-valgpanelet for meg

Søkeresultater-panel

 • Velg hvilke kategorier som skal vises i Spotlight-søkeresultater: Marker kategoriene du vil inkludere; og fjern markeringen for de som ikke skal inkluderes.

  Som standardinnstilling inkluderer Spotlight-resultater Spotlight-forslag.

 • Tillat Spotlight-forslag i Slå opp: Vis Spotlight-forslag i resultater når du slår opp et ord.

Hvis du ikke vil at Slå opp-søkene og Spotlight-forslag-bruksdataene skal sendes til Apple, fjerner du markeringen for «Tillat Spotlight-forslag i Slå opp», og fjerner deretter markeringen for Spotlight-forslag i listen. Når avkrysningsrutene ikke er markert, søker Spotlight kun i innholdet på Macen, og Slå opp-søk søker kun i ordboken på Macen.

Du kan slå av Stedstjenester for Spotlight-forslag i Sikkerhet og personvern-valgpanelet. Hvis du slår av Stedstjenester på Macen, vil ikke din nøyaktige plassering sendes til Apple. Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner og informasjon, leser du Om Spotlight-forslag.

Personvern-panel

 • Hindre at Spotlight søker på følgende steder på Macen: Klikk på Legg til-knappen , og finn mappen eller disken du vil ekskludere. Du kan også flytte mapper eller disker til listen.

 • Fjern en mappe eller en disk fra unntakslisten: Marker mappen eller disken i listen, og klikk deretter på Fjern-knappen .

Hvis du legger til en Time Machine-sikkerhetskopidisk i unntakslisten, vil du fortsatt se meldinger om at Spotlight indekserer sikkerhetskopidisken. Denne indekseringen er nødvendig for at Time Machine skal fungere skikkelig, og kan ikke deaktiveres. Objekter som er arkivert på sikkerhetskopidisken og som ikke er en del av en Time Machine-sikkerhetskopieringen, vil heller ikke bli tatt med i søket.

Viktig: Hvis du legger til enkelte filer og mapper i unntakslisten, vil du kanskje ikke bli varslet når oppdateringer er tilgjengelige for noen programmer. Hvis du legger til hele den interne disken i unntakslisten, vil du ikke bli varslet om noen oppdateringer.

Angi Spotlight-snarveier

 1. Klikk på Tastatursnarveiene nederst i Søkeresultat-panelet eller i Personvern-panelet i Spotlight-valgpanelet.

  Du kan også velge Apple-menyen > Systemvalg, klikke på Tastatur og deretter klikke på Snarveier.

  Åpne Snarveier-panelet for meg

 2. Marker Spotlight til venstre, og endre deretter snarveiene til høyre.

  Du finner mer informasjon om hvordan du endrer tastatursnarveier under Bruk globale tastatursnarveier.