macOS High Sierra

Opprett eller endre en smart mappe

Smarte mapper samler filer automatisk basert på type og emne. Smarte mapper oppdateres når du endrer, legger til og fjerner filer på Macen.

Opprett en smart mappe

 1. Velg Arkiv > Ny smart mappe i Finder.

 2. Hvis du vil søke etter filer, skriver du inn et emne, et uttrykk eller en annen parameter i søkefeltet.

 3. For å angi om søket skal inkludere kun filnavnene eller også alt innholdet, velger du «Treff på navn» i søkeforslagene som vises under søkefeltet, klikker på Navn og velger enten Filnavn eller Alt.

 4. Hvis du vil søke etter ytterligere angitte attributter, klikker du på Legg til-knappen under søkefeltet og angir deretter valg ved hjelp av lokalmenyene for søkeattributter som vises.

  Du må bruke begge menyene. Hvis du for eksempel vil søke etter bilder, må du velge Type fra lokalmenyen til venstre og deretter velge Bilder fra lokalmenyen ved siden av.

 5. Klikk på Arkiver, gi den smarte mappen et navn og velg hvor den skal plasseres.

  Hvis du ikke vil at den smarte mappen skal ligge i sidepanelet, fjerner du markeringen for «Legg til i sidepanel».

  Enkelte tegn, inkludert tegnsetting som kolon (:), kan ikke brukes i mappenavn. Hvis du får en feilmelding, prøver du et annet navn.

Endre kriteriene for en smart mappe

 1. Åpne den smarte mappen.

 2. Begynn å skrive i mappens søkefelt, eller åpne Handling-lokalmenyen og velg Vis søkekriterier.