macOS High Sierra

Koble til et skjult Wi-Fi-nettverk

Et skjult Wi-Fi-nettverk er et nettverk der navnet er skjult. Hvis du vil koble deg til et skjult nettverk, må du vite nettverksnavnet, hvilken type trådløs sikkerhet som brukes, og om nødvendig modus, brukernavn og passord.

Spør nettverksadministratoren hvis du ikke vet hva du skal skrive inn.

 1. Klikk på Wi-Fi-symbolet i menylinjen, og velg deretter Koble til annet nettverk.

  Hvis symbolet for Wi-Fi-status ikke vises i menylinjen, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Nettverk, markerer Wi-Fi i listen til venstre og markerer deretter «Vis Wi-Fi-status i menylinjen».

 2. Skriv inn nettverksnavnet.

 3. Klikk på Sikkerhet-lokalmenyen, og velg type trådløs sikkerhet.

 4. Skriv inn modus, brukernavn og passord som angitt.

  Hvilke felter som vises, avhenger av typen trådløs sikkerhet som gjelder for nettverket. Det er ikke sikkert du må skrive inn alle disse objektene.

 5. Marker valg:

  • Marker «Vis passord» for å se passordet.

  • Marker «Husk dette nettverket» for å beholde nettverket i listen over kjente nettverk, slik at du slipper å skrive inn informasjonen på nytt.

 6. Klikk på Koble til.

Sikkerhetsprotokollene som støttes, er WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) og WPA2 (Wi-Fi Protected Access II).