macOS High Sierra

Endre lysstyrken på skjermen

Du kan justere skjermens lysstyrke manuelt eller automatisk.

Bruk funksjonstastene for lysstyrke

Hvis skjermen er for mørk eller for lys, kan du justere lysstyrken på skjermen.

 • Bruk lysstyrketastene: Trykk på Øk lysstyrke-tasten eller Reduser lysstyrke-tasten (eller bruk Control Strip).

Juster lysstyrken automatisk

 • Hvis Macen har en sensor for lys fra omgivelsene, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Skjermer og deretter på Skjerm.

  Åpne Skjerm-panelet for meg

  Velg deretter «Juster lysstyrken automatisk».

  Hvis du ikke ser avkrysningsruten «Juster lysstyrken automatisk», kan du justere lysstyrken manuelt.

Juster lysstyrken manuelt

 • Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Skjermer og deretter på Skjerm.

  Åpne Skjerm-panelet for meg

  Flytt skyvekontrollen for lysstyrke for å justere lysstyrken.

  Avhengig av hvilken type skjerm som er koblet til Macen, kan det også vises en Kontrast-skyveknapp som du kan justere skjermens kontrast med.

Angi lysstyrke fra menylinjen

På enkelte nyere bærbare maskiner kan du bidra til å optimalisere batteribruken ved å stille skjermlysstyrken til omtrent 75 %. Dette alternativet vises i menylinjen kun når skjermens lysstyrke er stilt til et nivå som bruker mye strøm.

 • Klikk på batterisymbolet i menylinjen, og klikk deretter på Lysstyrke for skjerm.

Merk: Hvis du ikke ser batterisymbolet i menylinjen, må du vise batteriets status.

På enkelte eldre Apple-skjermer er det ikke mulig å justere lysstyrken. I OS X versjon 10.10 og nyere er det mulig at Lysstyrke-skyveknappen ikke lenger vises i Skjerm-panelet i Skjermer-valgpanelet.

Hvis du vil ha spesifikk informasjon om lysstyrken på skjermen, leser du dokumentasjonen som fulgte med skjermen.