macOS High Sierra

Endre lyd inn-innstillingene

Hvis Macen har separate porter for lyd inn og lyd ut, har lydinngangen et mikrofonsymbol. Hvis Macen kun har én lydport, har den et hodetelefonsymbol (Lydport-symbol), men kan brukes til både lyd inn og lyd ut.

Du kan bruke av maskinens eller skjermens interne mikrofon (hvis den har én), eller en ekstern mikrofon du koblet til maskinens lydport.

Før du starter, åpner du Lyd inn-panelet i Lyd-valgpanelet (velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Lyd, og klikk deretter på Lyd inn).

Åpne Lyd inn-panelet for meg

Velg en lyd inn-enhet

  • Marker enheten du vil bruke, i listen med lyd inn-enheter. Alle lyd inn-enheter Macen har tilgang, til vises i en liste. Hvis skjermen har en innebygd mikrofon, er den oppført som «Skjermlyd».

Juster lyd inn-innstillinger

  • Hvis du tar opp lyd via maskinens linjeinngang, kan du justere volumet på den inngående lyden hvis du synes det er for høyt eller for lavt.

    Hvis du for eksempel skal ta opp høy musikk, reduserer du lyd-inn-volumet slik at lyden i opptaket ikke blir for høy eller forvrengt. Hvis du skal gjøre opptak av noen som snakker lavt, øker du lyd inn-volumet slik at Macen får et bedre opptak av det denne personen sier.

    Hvis du vil ta opp mindre bakgrunnsstøy når du bruker datamaskinens innebygde mikrofon, markerer du «Reduser støy fra omgivelsene». Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis et 4-kanals innebygd mikrofonformat er valgt i Lyd- og MIDI-oppsett.

    Merk: Du kan ikke bruke kontrollene på datamaskinen til å justere lyd inn-volumet til en digital inn-enhet. Du må justere inn-lyden fra kilden (for eksempel en mottaker).