macOS High Sierra

Formater tekst i dokumenter med fonter og stiler

I mange programmer kan du formatere tekst ved å velge fonter, fontfarger, fontstørrelser og mer i Fonter-vinduet. Du kan også formatere tekst ved å bruke favorittstiler eller stiler som brukes i et dokument.

Hvis Macen har en Touch Bar, kan du bruke den til å formatere markert tekst raskt.

Bruk fonter

 1. I et dokument velger du Format eller Format > Font og deretter Vis fonter.

  Hvis valg for understreking av tekst, farger og annet ikke vises øverst i Fonter-vinduet, klikker du på Handling-lokalmenyen , og deretter velger du Vis effekter. Hvis du vil forhåndsvise valgene mens du markerer dem, velger du Vis forhåndsvisning fra Handling-lokalmenyen.

 2. Marker teksten du vil formatere, og gjør deretter ett av følgende:

  • Endre font: Velg en samling, familie eller skrifttype (for eksempel Fet). Hvis du vil søke etter en font, markerer du Alle fonter i Samling-kolonnen. Deretter skriver du inn navnet på fonten i søkefeltet. Hvis du ikke ser søkefeltet i Fonter-vinduet, gjør du vinduet bredere.

  • Endre fontstørrelse: Flytt skyvekontrollen eller velg en størrelse fra listen. Hvis størrelser ikke vises, klikker du på Handling-lokalmenyen, velger Rediger størrelser og markerer deretter Fast liste, Skyveknapp eller begge deler.

  • Endre fontfarge: Klikk på Tekstfarge-knappen, og velg deretter en farge i Farger-vinduet.

  • Understrek eller gjennomstrek tekst: Klikk på Tekstunderstreking- eller Tekstgjennomstreking-knappen, og velg deretter et alternativ fra lokalmenyen, for eksempel Dobbel. Hvis du vil endre linjefargen, velger du Farge fra lokalmenyen og klikker deretter på en farge.

  • Sett inn symboler og tegn: Klikk på Handling-lokalmenyen, velg Tegn, og dra deretter et symbol fra Tegnvisning til dokumentet.

  • Angi typografialternativer : Klikk på Handling-lokalmenyen, og velg deretter Typografi. Hvis den markerte fonten inneholder typografi, markerer eller fjerner du markeringen for valgene.

Hvis du vil endre bakgrunnsfargen til et dokument, klikker du på Dokumentfarge-knappen og velger deretter en farge i Farger-vinduet.

Bruk Fontbok til å installere og administrere fonter på datamaskinen. Hvis du vil åpne den fra Fonter-vinduet, klikker du på Handling-lokalmenyen og velger deretter Organiser fonter.

Bruk stiler

 • I et dokument velger du Format > Stiler eller Format > Font > Stiler og gjør noe av følgende i Stiler-panelet:

  • Bruk en favorittstil i markert tekst: Marker Favorittstiler, velg en stil fra lokalmenyen som vises, og klikk deretter på Bruk.

  • Bruk en stil som brukes i dokumentet: Velg Dokumentstiler, klikk på framover- eller bakoverknappen til du ser du stilen du vil bruke, og klikk deretter på Bruk.

  • Arkiver stilen for markert tekst som favoritt: Klikk på Legg til i Favoritter, og skriv deretter inn et navn. Hvis du vil at den skal bruke samme font, avstand og faner som den markerte teksten, markerer du avkrysningsrutene.

  • Søk i et dokument etter tekst som er formatert med en stil: Velg Dokumentstiler, klikk på framover- eller bakoverknappen til du ser stilen du vil søke etter, klikk deretter på Velg. Angi alternativer for å utvide eller begrense søket, og klikk deretter på Velg.

Hvis du vil formatere markert tekst med store bokstaver, små bokstaver eller begge deler, velger du Rediger > Endre bokstavtype og velger deretter et alternativ.