macOS High Sierra

Del skriveren

Du kan dele skriveren med en annen Mac eller med en UNIX-maskin. Maskinene må være på samme lokalnettverk som Macen, og Mac-brukere må kjøre OS X versjon 10.4 eller nyere.

Skriverdeling er for skrivere som verken støtter nettverk eller WI-Fi, og som vanligvis er koblet direkte til maskinen din. Du trenger ikke å dele nettverksskrivere eller AirPrint-skrivere fordi de allerede er delt på nettverket.

 1. Åpne Deling-valgpanelet (velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på Deling) og marker Skriverdeling-avkrysningsruten.

  Åpne Deling-valgpanelet for meg

 2. Under Skrivere markerer du skriveren du vil dele.

  Når du deler skriveren, kan alle brukere på nettverket («Alle») bruke den som standard. Hvis du vil begrense tilgangen til spesifikke personer, fortsetter du med trinnene 3 og 4.

 3. Klikk på Legg til-knappen nederst i listen over brukere, og gjør deretter ett av følgende:

  • Velg en bruker fra Brukere og grupper, som inkluderer alle brukerne på Macen.

  • Velg en bruker fra Nettverksbrukere eller Nettverksgrupper, som inkluderer alle på nettverket.

  • Velg en person fra kontaktene dine. Opprett et passord for personen, og klikk deretter på Opprett konto.

 4. Når du legger til personer fra listen over brukere, tilbakestilles tilgangen til den delte skriveren til «Ingen tilgang» for brukere på nettverket («alle»). Hvis du vil gi alle tilgang igjen, klikker du på trekantene og velger Kan skrive ut.

Hvis du vil fjerne en bruker, markerer du navnet og klikker deretter på Fjern-knappen . Du kan ikke fjerne alle.