macOS High Sierra

Endre stemmen maskinen bruker

Du kan endre stemmen som Macen bruker ved tale, i et vindu eller i varselmeldinger.

Velg en stemme

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk deretter på Tale.

  Åpne Tale-panelet for meg

 2. Klikk på Systemstemme-lokalmenyen, og velg en stemme.

 3. Du kan justere talehastigheten for stemmen ved å flytte Talehastighet-skyveknappen.

 4. Klikk på Spill for å teste stemmen og talehastigheten.

Legg til en ny stemme

Du kan legge til stemmer i Systemstemme-lokalmenyen. Hvis du legger til stemme som ikke finnes på Macen, lastes den automatisk ned fra Apple.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk deretter på Tale.

  Åpne Tale-panelet for meg

 2. Klikk på Systemstemme-lokalmenyen, og velg Tilpass.

 3. Marker avkrysningsruten ved siden av stemmene du vil legge til.

  Hvis du vil finne en stemme, angir du navnet, landet eller språket i søkefeltet.

  Hvis du vil høre en stemme, markerer du den og klikker på Spill.

 4. Klikk på OK.

 5. Klikk på Systemstemme-lokalmenyen, og velg stemmen.

  Stemmen vises i menyen når nedlastingen er fullført.

Slett en nedlastet stemme

Du kan slette en stemme som du har lastet ned til Macen.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk deretter på Tale.

  Åpne Tale-panelet for meg

 2. Klikk på Systemstemme-lokalmenyen, og velg Tilpass.

 3. Fjern markeringen i avkrysningsruten ved siden av stemmen du vil slette.

 4. Klikk på OK, og klikk deretter på Slett.

Hvis maskinen snakker og du vil at den skal stoppe, kan du prøve en av disse løsningene:

 • I menylinjen til programmet du bruker, velger du Rediger > Tale > Stopp tale.

 • Hvis VoiceOver (den innebygde skjermleseren) snakker, trykker du på Kommando-F5 for å slå det av.