macOS High Sierra

Endre varsellydene

Hvis du forsøker å gjøre noe som ikke er tillatt, eller hvis Macen trenger et svar eller mer informasjon fra deg, vises det en melding på skjermen, og det spilles en lyd. Du kan endre varsellyden og angi volumet for den.

Før du starter, åpner du Lydeffekter-panelet i Lyd-valgpanelet (velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Lyd, og klikk deretter på Lydeffekter).

Åpne Lydeffekter-panelet for meg

Velge en varsellyd

  • Klikk på en lyd i listen.

    Du kan også forhåndsvise en varsellyd ved å klikke på den i listen.

Justere varsellyden

Du kan justere følgende:

  • Endre når du hører varsler: Vanligvis spiller du lydeffekter gjennom datamaskinens interne høyttalere, men hvis en annen lyd-ut-enhet er tilgjengelig, kan du velge den fra «Spill lydeffekter via»-lokalmenyen.

  • Juster volumet for varsler: Flytt volumskyveknappen for varsler. Volumet på varsellyder er knyttet til datamaskinens lyd ut-volum. Det vil si at hvis du senker datamaskinens volum, spilles også varsellyder av med en lavere lyd.

  • Velg om du vil høre lydeffekter for brukergrensesnittet: Macen spiller lydeffekter når du utfører bestemte handlinger, for eksempel når du flytter et objekt til papirkurven. Hvis du vil slå av lydeffekter, fjerner du markeringen i avkrysningsruten «Bruk lydeffekter i brukergrensesnittet».

  • Velg hvorvidt du vil høre en lyd når du endrer volumet: På noen tastaturer, når du trykker på en av disse volumtastene, spilles det en varsellyd som indikerer den nye lydstyrken. Hvis du vil forhindre denne lyden, fjerner du markeringen i avkrysningsruten «Spill prøvetone når volumet endres». Hvis du midlertidig vil reversere denne innstillingen, holder du nede Skift-tasten mens du trykker på en volumtast. (Ikke alle tastaturer har volumtaster.)

Hvis du vil at skjermen skal blinke ved varsler, angir du dette valget i Lyd-panelet i Tilgjengelighet-valgpanelet (velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk på Lyd).

Åpne Lyd-panelet for meg