macOS High Sierra

Vis fil-, mappe- og diskinformasjon

Du kan raskt finne informasjon om filer, mapper eller disker.

 • Få informasjon om et enkeltobjekt: Marker objektene, og velg deretter Arkiv > Vis info eller trykk på Kommando-I.

  Et separat informasjonsvindu åpnes for hvert objekt.

 • Få oversiktsinformasjon for flere objekter: Marker flere objekter, hold nede Kontroll-tasten, og velg deretter Arkiv > Vis oversiktsinfo.

  Et vindu viser en oppsummering av informasjon om objektene.

 • Vis informasjon under symboler: Åpne en mappe i Finder eller klikk på skrivebordet, velg Vis > Vis visningsvalg, og velg deretter «Vis objektinfo».

  Objektinfo kan inkludere filstørrelse, filmlengde, bildestørrelse og annet.

 • Vis iCloud-status: Når Skrivebord og Dokumenter i iCloud er slått på, kan mappene og filene dine vises med en av følgende statusindikatorer i kolonnen for iCloud-status:

  • I iCloud: Symbolet for I iCloud-status forteller deg at mappen eller filen kun er arkivert i iCloud. Du må være tilkoblet Internett for å kunne arbeide med objektet, med mindre du har lastet det ned til Macen. Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på filen, og velg Last ned nå.

  • Ukvalifisert: Symbolet for Ukvalifisert-status forteller deg at mappen eller filen ikke kunne lagres i iCloud. Dette er vanligvis fordi du ikke har nok iCloud-lagringsplass. Du finner mer informasjon om å frigjøre lagringsplass under Optimaliser lagring på Macen.

  • Nedlastet: Symbolet for Nedlastet-status forteller deg at mappen eller filen er oppdatert mellom Macen og iCloud, og at du kan vise eller redigere den umiddelbart, med eller uten en Internett-tilkobling.

  • Venter på å starte opplasting: Symbolet for Venter på å starte opplasting-status angir at mappen eller filen ikke er arkivert i iCloud enda.

  • Tom for plass: Symbolet for Tom for plass-status angir at mappen eller filen ikke kan arkiveres i iCloud fordi det ikke er nok iCloud-lagringsplass.

   Et lignende symbol kan også vises ved siden av iCloud Drive i sidepanelet, der den angir at iCloud-lagringsplassen er full.

  • Sektordiagram: Symbolet for Sektordiagram-status øker gradvis fra gjennomsiktig til mørk etter hvert som filene blir overført.

   Det samme sektordiagrammet kan også vises ved siden av iCloud Drive i sidepanelet, der det angir framdriften for filoverføring til og fra iCloud Drive.

  Merk: Selv om kolonnen for iCloud-status ikke er i Finder-vinduet, kan du fortsatt se statusen for de fleste iCloud-filoverføringer ved siden av mappe- eller filnavnet. Det eneste symbolet du ikke kan se, er for nedlastede objekter.

Statuslinjen under eller over Finder-vinduet viser antallet objekter i disken eller mappen og mengden ledig diskplass. Hvis du ikke ser statuslinjen, velger du Vis > Vis statuslinje.