macOS High Sierra

Slett bruker eller gruppe

Hvis du er en administrator, kan du slette brukere som du ikke lenger vil at skal ha tilgang til Macen din. Du kan også slette grupper du ikke vil ha.

Når du sletter en bruker, kan du arkivere brukerens Hjem-mappe, som inneholder brukerens filer og innstillinger, eller du kan slette den. En kun deling-bruker har ikke en Hjem-mappe.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Brukere og grupper.

  Åpne Brukere og grupper-valgpanelet for meg

 2. Klikk på hengelåssymbolet for å låse opp, og oppgi administratornavn og -passord.

 3. Marker brukeren eller gruppen du vil slette, og klikk deretter på Fjern-knappen under listen over brukere.

  Hvis andre brukere er logget på denne Macen nå, kan du ikke markere dem.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Arkiver Hjem-mappen som en diskfil: Marker «Arkiver Hjem-mappen i en diskfil». Dette arkiverer alt av brukerens dokumenter og informasjon slik at brukeren kan gjenopprettes senere, hvis det er nødvendig. Diskfilen arkiveres i /Brukere/Slettede brukere/.

  • La brukerens Hjem-mappe være som den er: Marker «Ikke endre Hjem-mappen». Brukerens dokumenter og informasjon endres ikke, og brukeren kan gjenopprettes senere hvis det er nødvendig. Hjem-mappen forblir i /Brukere/.

  • Fjern brukerens Hjem-mappe fra maskinen: Marker «Slett Hjem-mappen». Brukerinformasjonen slettes, og lagringsplassen frigjøres.

  • Slett en kun deling-bruker eller en gruppe: Klikk på OK.

 5. Klikk på Slett bruker.

Hvis du ikke sletter en brukers Hjem-mappe, kan du gjenopprette brukeren og innholdet i Hjem-mappen.