macOS High Sierra

Del Internett-forbindelsen til Macen din

Du kan dele Internett-forbindelsen til Macen din med andre brukere på lokalnettverket ditt.

  1. Åpne Deling-valgpanelet hvis det ikke allerede er åpent (velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på Deling).

    Åpne Deling-valgpanelet for meg

  2. Marker Internett-deling-avkrysningsruten.

  3. Klikk på «Del forbindelsen fra»lokalmenyen, og velg Internett-forbindelsen du vil dele. Hvis du for eksempel er koblet til Internett via Ethernet, velger du Ethernet.

  4. I «Til maskiner med»-listen markerer du hvordan du vil dele Internett-forbindelsen. Hvis du for eksempel vil dele Internett-forbindelsen via Wi-Fi, markerer du Wi-Fi.

    Hvis du deler Internett-forbindelsen ved hjelp av Wi-Fi, fjerner du markeringen i Internett-deling-avkrysningsruten, klikker på Wi-Fi-valg, gir nettverket et navn og et passord, og markerer Internett-deling-avkrysningsruten på nytt.

ADVARSEL: Hvis Internett-forbindelsen og lokalnettverkforbindelsen bruker samme port (for eksempel Ethernet), bør du undersøke mulige følger av at du slår på Internett-deling. I noen tilfeller kan det å dele Internett-forbindelsen forstyrre nettverket. Hvis du for eksempel bruker kabelmodem, er det mulig at du utilsiktet påvirker nettverksinnstillingene til andre av kundene til Internett-leverandøren. Dette kan føre til at Internett-leverandøren sier opp kundeforholdet med deg.