macOS High Sierra

Hvis det ikke er lyd i høyttalerne

Forsikre deg først om at eventuelle volumkontroller i programmet du bruker, ikke er skrudd helt ned. Du kan også prøve å spille av en annen lydfil, CD eller DVD, eller prøve å spille av filen eller platen på en annen datamaskin eller mediespiller for å isolere problemet. Deretter kan du prøve følgende løsninger.

Hvis du vil høre lyden fra maskinens innebygde høyttalere

 • Trekk ut eventuelle hodetelefoner eller eksterne høyttalere.

 • Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Lyd og deretter på Lyd ut. Kontroller at «Interne høyttalere» er markert, at skyveknappen for «Volum ut» ikke står helt til venstre, og at avkrysningsruten «Lyd av» ikke er markert.

  Åpne Lyd ut-panelet for meg

  Lyd av-avkrysningsruten nederst i Lyd-valgpanelet.

Hvis du vil høre lyden fra eksterne høyttalere

 • Kontroller at høyttalerne er koblet til lydutgangsporten på datamaskinen eller skjermen (eller lydporten Lydport-symbol hvis datamaskinen kun har én lydport), og om nødvendig til en strømforsyningsenhet. Sjekk om de eksterne høyttalerne har volumjustering og av/på-knapp. Hvis nødvendig, slå på høyttalerne og juster høyttalervolumet.

 • Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Lyd og deretter på Lyd ut. Hvis datamaskinen bare har én lydport, klikker du på lokalmenyen «Bruk lydport for», velger Lydutgang og forsikrer deg om at det er merket av for de eksterne høyttalerne.

  Åpne Lyd ut-panelet for meg

 • Hvis du vil høre lyden fra høyttalere eller hodetelefoner som bare er koblet til USB-porten på datamaskinen eller skjermen til datamaskinen, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Lyd og deretter på Lyd ut. Forsikre deg om at de eksterne USB-høyttalerne er valgt. Åpne Systeminformasjon, klikk på USB i Maskinvare-delen i sidepanelet, og kontroller at høyttalerne dine er i listen. Hvis de ikke er der, kan du prøve å koble fra høyttalerne og deretter koble dem til igjen.

  Åpne Systeminformasjon for meg

Hvis de eksterne høyttalerne fremdeles ikke virker, kontrollerer du instruksjonene som fulgte med høyttalerne.

Hvis du vil høre lyden fra skjermens innebygde høyttalere

 • Trekk ut eventuelle hodetelefoner eller eksterne høyttalere.

 • Forsikre deg om at kablene fra skjermen er koblet til portene på Macen.

 • Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Lyd og deretter på Lyd ut. Kontroller at Skjermlyd er markert i listen med lyd ut-enheter.

  Åpne Lyd ut-panelet for meg

Hvis du vil høre lyden fra en digital mottaker

 • Hvis du bruker maskinens digitale lydutgang (bare på noen modeller), velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Lyd og deretter på Lyd ut. Kontroller at Lyd ut er markert i listen med lyd ut-enheter.

  Åpne Lyd ut-panelet for meg

 • Forsikre deg om at maskinen er koblet til en digitalkompatibel mottaker med en optisk digital kabel, samt at mottakeren er stilt inn for digitale inndata (slå opp i dokumentasjonen som fulgte med mottakeren).

 • Prøv å justere volumet på mottakeren. Du kan ikke bruke volumkontrollene på datamaskinen til å justere volumet mens du bruker digital lydutgang.

Hvis du ikke hører lyden for bestemte varsler, kan du lese Endre varsellydene. Hvis du vil ha informasjon om lydportene på datamaskinen eller skjermen til datamaskinen, kan du lese Lydporter.