macOS High Sierra

Hvis du ikke kan høre at Macen snakker

Hvis Macen ikke snakker, har du kanskje ikke markert noe den skal lese opp, eller lydstyrken kan være skrudd ned. Her er noen forslag til løsninger:

 • Hvis du vil høre markert tekst, markerer du «Uttal markert tekst når tasten holdes nede» i Tale-panelet i Tilgjengelighet-valgpanelet (velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk deretter på Tale).

  Åpne Tale-panelet for meg

 • Hvis du vil høre varselmeldinger, markerer du «Aktiver annonseringer» i Tale-panelet i Tilgjengelighet-valgpanelet (velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk deretter på Tale).

  Åpne Tale-panelet for meg

 • Kontroller at volumet er skrudd opp i Lyd ut-panelet i Lyd-valgpanelet eller bruk lydmenyen i menylinjen hvis den er synlig (velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Lyd, og klikk deretter på Lyd ut).

  Åpne Lyd ut-panelet for meg

 • Hvis du bruker VoiceOver, forsikrer du deg om at det er på. Trykk Kommando-F5. Hvis du ikke hører noen VoiceOver-hilsen, trykker du på Kommando-F5 en gang til. Hvis du fremdeles ikke hører noen hilsen, kontrollerer du voluminnstillingene. Hvis du bruker en bærbar Mac, kan du prøve å trykke på Fn-tasten sammen med Kommando-F5.

 • Hvis du bruker et program som kan snakke til deg, kontrollerer du programvalgene for å se om du må velge et alternativ for å høre meldingene fra programmet.