macOS High Sierra

Vis symbolet for Wi-Fi-status i menylinjen

Bruk Wi-Fi-statusmenyen i menylinjen til å bytte mellom Wi-Fi-nettverk, slå Wi-Fi av eller på, eller åpne Nettverk-valgpanelet.

  1. Hvis Wi-Fi-symbolet ikke vises i menylinjen, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Nettverk.

    Åpne Nettverk-valgpanelet for meg

  2. Klikk på Wi-Fi i listen til venstre.

    Hvis du ikke finner Wi-Fi i listen, klikker du på Legg til-knappen nederst i listen. Velg Wi-Fi fra Grensesnitt-lokalmenyen, gi Wi-Fi-tjenesten et navn, og klikk deretter på Opprett.

  3. Velg «Vis Wi-Fi-status i menylinjen».

Fire signalstyrkemerker vises i Wi-Fi-statussymbolet i menylinjen. Jo flere svarte streker du ser, jo bedre er signalkvaliteten.