macOS High Sierra

Koble til Internett ved hjelp av Wi-Fi

Hvis du er innenfor rekkevidden til et Wi-Fi-nettverk, kan du forsøke å koble til.

  • Koble til et offentlig nettverk: Klikk på Wi-Fi-symbolet i menylinjen og velg nettverket du vil koble til.

    Hvis nettverket du kobler deg til, er beskyttet med et passord, må du skrive inn passordet før du kan koble deg til nettverket.

  • Koble til et skjult nettverk: Klikk på Wi-Fi-symbolet i menylinjen, og velg deretter Koble til annet nettverk.

    For å koble til det skjulte nettverket må du vite nettverksnavnet, sikkerhetsprotokollen og passordet.

Hvis Wi-Fi-symbolet ikke vises i menylinjen, velger du Apple-menyen > Systemvalg og klikker på Nettverk. Marker deretter Wi-Fi, og marker avkrysningsruten «Vis Wi-Fi-status i menylinjen».

Hvis du kobler maskinen til en AirPort-basestasjon eller en AirPort Time Capsule-enhet som ikke er koblet til Internett, bruker du AirPort-verktøy til å konfigurere den trådløse enheten for tilkobling til Internett.

Åpne AirPort-verktøy for meg