macOS High Sierra

Opprette og administrere nettverkssteder

Et nettverkssted er et sett med innstillinger for en bestemt nettverksport (for eksempel maskinens Ethernet-port, en modemport eller en port for trådløst nettverk). Sted-menyen i Nettverk-valgpanelet gjør det mulig å arkivere og raskt bytte mellom flere nettverkssteder.

Som standard bruker Macen stedet Automatisk, som automatisk angir innstillinger for alle nettverksporter som registreres som tilgjengelige. (En nettverksport, også kalt et nettverksgrensesnitt, er en måte for datamaskinen å koble seg til Internett eller et nettverk på, som et modem-, Ethernet- eller Wi-Fi-kort.)

I mange tilfeller kan du bare bruke standard automatisk sted, uten at du trenger å konfigurere flere steder. Hvis du for eksempel bruker den bærbare datamaskinen med en trådløs tilkobling både på jobb og hjemme, kan du bare bruke automatisk sted, så vil hvert sted bruke de tilhørende innstillingene.

Hvis du trenger å bruke det samme nettverksgrensesnittet med forskjellige innstillinger, må du konfigurere separate steder. Hvis du for eksempel bruker Ethernet-porten med manuell konfigurering på jobb, men via DHCP hjemme, må du bytte sted.

Åpne Nettverk-valgpanelet for meg

Opprett et nettverkssted

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på Nettverk.

  Åpne Nettverk-valgpanelet for meg

 2. Klikk på Sted-lokalmenyen, velg rediger Steder, og klikk på Legg til-knappen .

 3. Skriv inn et navn for stedet, og klikk deretter på Ferdig.

 4. Angi innstillingene for hver port som du vil bruke på det valgte stedet.

 5. Klikk på Bruk.

Bytt til et annet nettverkssted

Gjør ett av følgende:

 • Bruk Apple-menyen for å bytte sted: Velg Apple-menyen > Sted, og marker deretter stedet du vil bruke.

  Sted-menyobjektet vises kun hvis du har opprettet flere nettverkssteder.

 • Bruk Nettverk-valgpanelet til å bytte sted: Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Nettverk, klikk på Sted-lokalmenyen, velg et sted, og klikk deretter på Bruk.

  Åpne Nettverk-valgpanelet for meg

Fjern et nettverkssted

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på Nettverk.

  Åpne Nettverk-valgpanelet for meg

 2. Klikk på Sted-lokalmenyen, velg Rediger steder, og marker stedet du vil fjerne.

 3. Klikk på Fjern-knappen , klikk på Ferdig, og klikk deretter på Bruk.

Endre navn på et nettverkssted

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på Nettverk.

  Åpne Nettverk-valgpanelet for meg

 2. Klikk på Sted-lokalmenyen, og velg Rediger steder.

 3. Dobbeltklikk på navnet til nettverksstedet du vil endre navn på.

 4. Skriv inn et nytt navn, klikk på Ferdig, og klikk deretter på Bruk.

Kopier et nettverkssted

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på Nettverk.

  Åpne Nettverk-valgpanelet for meg

 2. Klikk på Sted-lokalmenyen, velg Rediger steder, og marker stedet du vil kopiere.

 3. Klikk på Handling-lokalmenyen , og velg Dupliser sted.

 4. Skriv inn et navn for tjenesten, klikk på Ferdig, og klikk deretter på Bruk.