macOS High Sierra

Endre navn på filer, mapper og disker

Du kan endre navnet på de fleste filer, mapper og disker, inkludert den interne harddisken (kalles Macintosh HD som standard). Hvis du endrer navnet på harddisken, vises den fortsatt med originalnavnet på et nettverk.

Endre navn på ett objekt

 1. Marker objektet i et Finder-vindu eller på skrivebordet, og trykk på returtasten. Eller utfør et hardt klikk på objektets navn.

 2. Skriv inn et nytt navn.

  Du kan bruke sifre og de fleste symboler. Du kan ikke bruke et kolon (:) eller la navnet begynne med et punktum (.). Med enkelte programmer er det ikke mulig å bruke et skråstrek (/) i filnavnet.

 3. Trykk på returtasten.

Endre navn på flere objekter

 1. Marker objektene i et Finder-vindu eller på skrivebordet, og hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på ett av dem.

 2. I snarveismenyen velger du Endre navn på objekter.

 3. I lokalmenyen under Endre navn på Finder-objekter, kan du velge å erstatte tekst i navnene, legge til tekst i navnene eller endre navneformatet.

  • Erstatt tekst: Skriv inn teksten du vil fjerne, i Finn-feltet, og skriv inn teksten du vil legge til, i «Erstatt med»-feltet.

  • Legg til tekst: Skriv inn teksten du vil legge til, i feltet, og velg om du vil legge til teksten før eller etter gjeldende navn.

  • Format: Velg et navneformat for filene, og velg om du vil legge indeks, teller eller dato før eller etter navnet. Skriv inn et navn i Tilpasset format-feltet, og skriv inn tallet du vil starte med.

 4. Klikk på Endre navn.

Følgende objekter bør du ikke endre navn på:

 • Programmer-mappen og alle objekter som fulgte med systemet, for eksempel Bibliotek-mappen. (Hvis du endrer navn på et objekt og det oppstår problemer, endrer du navnet tilbake. Hvis dette ikke hjelper, er det mulig du må installere programvaren på nytt.)

 • Filendelser – punktumet etterfulgt av noen bokstaver eller ord du ser på slutten av enkelte filnavn (for eksempel .jpg). Hvis du endrer en filendelse, er det mulig at du ikke lenger kan åpne filen med programmet som opprettet filen.

 • Hjem-mappen – mappen med navnet ditt.