macOS High Sierra

Endre hvordan musen fungerer

For å arbeide mer effektivt kan du endre måten musen reagerer på når du flytter på den.

  1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Mus.

    Åpne Mus-valgpanelet for meg

  2. Juster skyvekontrollene. Mens du justerer skyvekontrollene, kan du flytte og klikke med musen for å teste ut endringene.

    • Markørhastighet: Justerer hvor fort markøren flytter seg når du flytter musen.

    • Hastighet på dobbeltklikking: Angir hvor raskt du må klikke for at Macen skal registrere et dobbeltklikk.

    • Rullehastighet: Angir hvor raskt markøren flytter seg når du ruller. Rullekulen ruller ikke menyer eller skyvekontroller i dialogruter.

Hvis du bruker en Magic Mouse-mus eller en annen enhet med flere knapper, vil det være flere alternativer.

Hvis du har problemer med å bruke en mus, kan du slå på Musetaster og deretter bruke tastaturet eller talltastaturet til å flytte musemarkøren og klikke.

Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk deretter på Mus og styreflate.

Åpne Mus og styreflate-panelet for meg