macOS High Sierra

Del filer med andre som bruker Macen

Personer som bruker den samme Macen med forskjellige brukerkontoer, kan dele filer med hverandre med datamaskinens Delt-mappe eller med de individuelle Felles- og mottaksmappene.

Datamaskinens Delt-mappe ligger under Macintosh HD/Brukere. Felles-mappen din ligger i Hjem-mappen, og Mottaksmappe-mappen ligger i Felles-mappen.

Gjør en fil tilgjengelig for alle brukere på Macen

Du kan enten bruke datamaskinens Delt-mappe eller Felles-mappen din til å gjøre et objekt tilgjengelig for andre brukere.

  • Legg en fil i Felles-mappen: Klikk på skrivebordet for å sikre at du er i Finder, velg Gå > Hjem, og flytt deretter filen (eller en kopi av den) til Felles-mappen din.

  • Legg en fil i datamaskinens Delt-mappe: Klikk på skrivebordet for å sikre at du er i Finder, velg Gå > Gå til mappe, skriv inn /Brukere/Delt, klikk på Gå, og flytt deretter filen (eller en kopi av den) til Delt mappe.

Filer i en brukers Felles-mappe eller i Delt-mappen kan leses av alle brukere på Macen, men kan kun redigeres eller slettes av fileieren.

Del en fil med en annen bruker på Macen

Du kan bruke mottaksmapper til å dele filer med enkeltbrukere.

  • Klikk på skrivebordet for å sikre at du er i Finder, velg Gå > Gå til mappe, skriv inn /Brukere/[brukernavn]/Felles, klikk på Gå, og flytt deretter objektet (eller en kopi av den) til Mottaksmappe-mappen.

Selv om du kan plassere objekter i en annen brukers mottaksmappe, kan du ikke åpne andre mottaksmapper enn din egen.