macOS High Sierra

Dock-valgpanelet

Bruk Dock-valgpanelet til å endre størrelsen på symboler i Dock, flytte eller skjule Dock, og annet.

Hvis du vil åpne dette valgpanelet, velger du Apple-menyen > Systemvalg og klikker deretter på Dock.

Åpne Dock-valgpanelet for meg

Størrelse

Flytt skyveknappen for å endre størrelsen på Dock.

Forstørrelse

Forstørr symboler når du flytter markøren over dem. Flytt skyveknappen for å endre forstørrelsesgraden.

Plassering på skjermen

Velg om du vil plassere Dock til venstre, nederst eller til høyre på skjermen.

Minimer med

Velg den visuelle effekten som brukes når du minimerer et vindu.

Vis faner ved åpning av dokumenter

Velg om du vil at dokumenter skal åpnes i en fane (i stedet for et nytt vindu): alltid, kun når du arbeider i fullskjerm eller manuelt (kun når du åpner et dokument på den måten).

Dobbeltklikk på tittellinjen i et vindu for å

minimere: Minimer et vindu til et område i enden av Dock.

zoome: Utvid et vindu til å fylle plassen mellom Dock og menylinjen. Hvis Dock er på siden av skjermen, fyller vinduet plassen mellom menylinjen og til siden av Dock.

Minimer vinduer til programsymbol

Minimer et vindu til programsymbolet i Dock. Hvis alternativet ikke er markert, minimeres vinduet til et område ved enden av Dock.

Animer åpning av programmer

Animer symboler når du åpner programmer.

Skjul og vis Dock automatisk

Skjul Dock når den ikke er i bruk. Hvis du vil se Dock når den er skjult, flytter du markøren til den kanten av skjermen der Dock befinner seg.

Vis indikatorer for åpne programmer

Vis en liten svart prikk under programsymbolet i Dock når programmet er åpent.