macOS High Sierra

Skrivebord-valg

Bruk Skrivebord-panelet i Skrivebord og skjermsparer-valgpanelet i Systemvalg til å velge et annet mønster, en annen farge eller et annet bilde for skrivebordet (bakgrunnsområdet på skjermen).

Hvis du vil åpne dette panelet, velger du Apple-menyen > Systemvalg og klikker på Skrivebord og skjermsparer og deretter på Skrivebord.

Åpne Skrivebord-panelet for meg

Liste over mapper og bilder

Marker en mappe eller et sett med bilder i listen til venstre, og klikk deretter på et mønster eller bilde til høyre.

Hvis du ikke ser noe når du markerer Bilder-mappen, har du enten ingen bilder i den mappen, eller bildene har ikke riktig filformat – JPEG, PICT, TIFF eller PNG. Hvis du vil endre formatet på et bilde, åpner du det i Forhåndsvisning og arkiverer det i et nytt format. Hvis bildene blir uklare, kan du prøve med større bilder, for eksempel 1024 x 768 punkter.

Legg til og Fjern

Hvis du vil bruke et bilde fra en annen mappe, klikker du på Legg til-knappen og velger en mappe. Når mappen er lagt til, kan du velge et bilde fra den.

Hvis du vil fjerne en mappe du la til, markerer du den og klikker på Fjern-knappen .

Fyll skjermen-lokalmeny

Når du velger et bilde fra Bilder eller Bilder-mappen, velger du hvordan det skal vises på skjermen – for eksempel om bildet skal sentreres på skjermen eller fylle skjermen. Enkelte valg kan forvrenge bildet.

Endre bilde

Se gjennom alle bildene som er tilgjengelige i objektet eller mappen du markerte i listen til venstre. Bruk lokalmenyen til å velge hvor ofte bildet skal endres, for eksempel hver time.

Dette kan redusere ytelsen til noen programmer, for eksempel spill som bruker mye grafikk.

Tilfeldig rekkefølge

Når du velger å endre bilder, kan du også velge å vise bildene i tilfeldig rekkefølge.

Gjennomskinnelig menylinje

(ikke tilgjengelig på alle maskiner)

Gjør skrivebordsfargen eller -bildet synlig bak menylinjen øverst på skjermen.