macOS High Sierra

Hvis du ikke har rettighetene til å åpne en fil eller mappe

Hvis du ikke har tillatelse til å åpne en fil eller mappe, kan du kanskje endre innstillingene for tilgang.

  1. Marker objektet, og velg deretter Arkiv > Vis info eller trykk på Kommando-I.

  2. Klikk på trekanten ved siden av Deling og rettigheter for å utvide delen.

  3. Klikk på lokalmenyen ved siden av brukernavnet for å vise rettighetsinnstillingene.

    Hvis du ikke er logget på som administrator, kan det hende du må klikke på hengelåssymbolet og skrive inn administratornavn og -passord.

  4. Endre tilgangen til enten «Lese og skrive» eller «Kun lese».

Hvis du ikke kan endre rettighetene, kan du kontakte en administrator på Macen eller eieren av filen eller mappen.