macOS High Sierra

Åpne mapper i nye Finder-faner eller -vinduer

Når du åpner en mappe i Finder, erstatter vanligvis mappens innhold gjeldende innhold i vinduet. Hvis du foretrekker det, kan du åpne en mappe i en ny fane eller et vindu.

Angi hvordan alle mapper åpnes

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Dock.

  Åpne Dock-valgpanelet for meg

 2. Klikk på «Vis faner ved åpning av dokumenter»-lokalmenyen, og velg deretter et alternativ:

  • Alltid

  • Kun i fullskjerm

  • Manuelt

  Standardinnstillingen er at dokumenter åpnes i faner kun når appen er i fullskjerm.

Du kan også velge hva som skjer når du holder nede Kommando-tasten og dobbeltklikker på en mappe. I Finder velger du Finder > Valg og klikker på Generelt. Marker «Åpne mapper i faner i stedet for nye vinduer» for å åpne mapper i faner. Fjern markeringen for å åpne mapper i vinduer.

Åpne en enkeltmappe

 • Hold nede Kommando-tasten mens du dobbeltklikker på mappen.

  Mappen åpnes i en ny fane eller et vindu, avhengig av Finder-valgene.

  Tips: Hvis verktøylinjen og sidepanelet for et Finder-vindu er skjult, åpnes et nytt vindu når du dobbeltklikker på en mappe uten å trykke på Kommando-tasten.

Hvis du vil åpne et nytt Finder-vindu uten å åpne en bestemt mappe, velger du Arkiv > Nytt Finder-vindu eller trykker på Kommando-N.

Arbeid med faner

 • Hvis ikke alle fanene dine er synlige, ruller du gjennom dem.

 • Når to eller flere faner er åpne, klikker du på Legg til-knappen for å åpne en ny fane.

 • Hvis du vil lukke en fane, plasserer du markøren over fanen og klikker på Slett-knappen .