macOS High Sierra

Tastatur-panelet i Tilgjengelighet-valgpanelet

Bruk Tilgjengelighetstastatur-panelet i Tastatur-panelet i Tilgjengelighet-valgpanelet til å aktivere og angi valg for Tilgjengelighetstastaturet, og for å angi valg for Dvel.

Hvis du vil åpne dette panelet, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Tilgjengelighet, klikker på Tastatur og deretter på Tilgjengelighetstastatur.

Åpne Tilgjengelighetstastatur-panelet for meg

Tilgjengelighetstastatur-valg

Angi valg for å bruke Tilgjengelighetstastaturet, et skjermbasert tastatur som gjør det mulig å skrive og samhandle uten å bruke et fysisk tastatur.

Aktiver Tilgjengelighetstastatur

Vis og bruk Tilgjengelighetstastaturet.

Hvis du vil bruke Panelredigering til å opprette tilpassede paneler som er tilgjengelige fra Tilgjengelighetstastaturet, klikker du på Panelredigering.

Nedtoningspanel etter inaktivitet

Etter den angitte perioden uten aktivitet, ton ned tastaturet med den angitte prosentandelen (ved en lavere prosentandel er tastaturet mer synlig, mens det ved en høyere prosentandel er mindre synlig. Ved 100 % er det skjult). Hvis du vil gjøre tastaturet fullt synlig, flytter du markøren over det nedtonede tastaturet, eller, hvis det er skjult, flytter du markøren.

Dette alternativet er nyttig hvis du ikke trenger tastaturet på en stund, for eksempel hvis du ser på en film eller når du vil se den delen av skrivebordet som er under tastaturet.

Spill tastelyder

Få tastene (unntatt låsetasten) til å spille en lyd når de brukes.

Taster skal trykkes ved

Inndata angis eller en handling utføres ved Mus opp eller Mus ned.

Aktive hjørner

Angi hvilken handling som skal utføres når du holder markøren i et hjørne på skjermen. Klikk på lokalmenyen for et hjørne, og velg en handling, for eksempel Venstreklikk.

Når du bruker et aktivt hjørne til å vise Tilgjengelighetstastaturet eller et tilpasset panel, kan du velge å få det til å flytte til det aktive hjørnet eller bli i sin nåværende posisjon. Hvis du ikke vil flytte til det aktive hjørnet, fjerner du markeringen for «Tillat at panel følger utløst aktivt hjørne».

Når du er ferdig med å angi aktive hjørner, klikker du på OK.

Dvel-valg

Angi valg for Dvel (når du holder markøren over et objekt i en angitt tidsperiode uten å flytte den). Dvel er nyttig når du bruker hode- eller øyesporingsteknologi.

Dvel-valg

Angi Dvel-valg som avgjør når dvelehandlingsmenyer skal vises, hvilken handling som skal utføres når du dveler på et objekt, hvor lenge du skal dvele på objekter og annet.

Vis dvelehandlinger i paneler

Vis knapper for dvelehandlinger øverst på Tilgjengelighetstastaturet og tilpassede paneler.

Vis dvelehandlinger i menylinjen

Vis en statusmeny for dvelehandlinger i menylinjen.

Alltid dvel i paneler

Alltid bruk Dvel for markere Tilgjengelighetstastatur- og tilpassede paneler, selv når pause er valgt i menylinjen eller i Valg-menyen.

Venstreklikk er standardhandlingen ved dveling i paneler.

Zoom etter

Vis zoomvinduet etter at markøren er inaktiv i en angitt tidsperiode. Vinduet forstørrer området du dveler på, og markøren.

Størrelsen på zoomvinduet er basert på størrelsen angitt for bilde-i-bilde-zoom. Hvis du vil kontrollere den innstillingen, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Tilgjengelighet og deretter på Zoom.

Åpne Zoom-panelet for meg

I panelet klikker du på Zoomestil-lokalmenyen, velger «Bilde-i-bilde», klikker på Valg og justerer deretter størrelsen.

Merk: Unngå å endre andre innstillinger i Zoom-panelet. Det kan forstyrre Dvel-zoomvinduet.

Skjul dveletidsindikatorer

Skjul dvelepekeren og nedtellingen ved dveling.

Dvelehandling

Velg standardhandlingen som skal utføres når du dveler på et objekt – for eksempel høyreklikk, vis Rull i meny, eller flytt og slipp et objekt. Eller velg å vise Valg-menyen, som gjør det mulig å bytte mellom handlinger for engangsbruk.

Du kan også velge en handling fra statusmenyen for dvele, hvis den vises i menylinjen.

Tilbakestill automatisk til venstreklikk

Etter at du velger en handling å utføre, gjør alltid venstreklikk til neste handling som skal utføres.

Dette alternativet er nyttig hvis du venstreklikker på objekter oftere enn du utfører andre handlinger.

Standard dveletid

Tidsperioden man må dvele på et objekt på skjermen før en handling utføres.

Dveletid i paneler

Hvor lenge man skal dvele på et objekt i et panel før en venstreklikkhandling utføres.

Bevegelsestoleranse for dveling

Avstanden, i punkter, som du kan flytte mens du dveler på et objekt. Hvis du flytter utover denne grensen, utføres ikke handlingen.