macOS High Sierra

Del filer ved hjelp av Bluetooth

Hvis Macen er tilkoblet en enhet med Bluetooth-støtte, for eksempel en telefon eller et nettbrett, og du har tillatelse, kan du vise Felles-mappen på enheten, hente filer fra enheten og sende filer til enheten.

Du kan også tillate at Bluetooth-enheter navigerer i filer på Macen (i en Felles-mappe eller en mappe du velger), henter filer og sender filer.

Naviger eller hent en fil fra en enhet eller en datamaskin

 1. Klikk på Bluetooth-statussymbolet i menylinjen, og velg Naviger i filer på enheten.

  Hvis Bluetooth-statussymbolet ikke vises, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Bluetooth og markerer «Vis Bluetooth i menylinjen».

  Åpne Bluetooth-valgpanelet for meg

 2. Marker enheten i listen, og klikk på Naviger.

  Hvis du navigerer på en annen Mac, er Felles-mappen i Brukere-mappen delt som standard.

 3. Dobbeltklikk på filen for å hente den.

Send en fil til en Bluetooth-enhet

 1. Klikk på Bluetooth-statussymbolet i menylinjen, og velg Send fil til enhet.

  Hvis symbolet for Bluetooth-status ikke vises, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Bluetooth og markerer «Vis Bluetooth i menylinjen».

  Åpne Bluetooth-valgpanelet for meg

 2. Marker filen, og klikk på Send.

 3. Marker en enhet i listen, og klikk på Send.

Hvis du ikke kan navigere eller sende filer

 • Forsikre deg om at den andre enheten støtter Bluetooth, er slått på og er innenfor rekkevidde (opptil 10 meter).

 • Forsikre deg om at datamaskinen er tilkoblet den andre enheten. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Bluetooth, og kontroller statusen til enheten i listen.

 • Hvis enheten er tilkoblet Macen og du fortsatt ikke kan sende en fil, kan du prøve å frakoble enheten og deretter tilkoble den på nytt. Hvis du vil slette tilkoblingen til enheten, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Bluetooth, markerer enheten og klikker på Fjern. Klikk på Legg til for å koble til enheten på nytt.

 • Forsikre deg om at du har tillatelse til å sende en fil til enheten. Det er mulig at du må oppgi et passord. Hør med enhetens eier.

 • Forsikre deg om at maskinen eller enheten er konfigurert for å sende eller motta filer (se instruksjoner under).

 • Forsikre deg om at du vet hvilken mappe som deles på den andre maskinen eller enheten.

Still inn maskinen til å dele filer

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Deling.

  Åpne Deling-valgpanelet for meg

 2. Marker avkrysningsruten for Bluetooth-deling.

 3. Angi valg.