macOS High Sierra

Kontroller en skrivers status

Et symbol ved siden av skrivernavnet viser skriverens status. Skriveren kan for eksempel være satt på pause, begrenset eller utilgjengelig.

Symbol

Beskrivelse

Pause-symbol

Denne skriveren er satt på pause. Skriveren kan være satt på pause på grunn av et skriverproblem, fordi den har mistet forbindelsen, eller fordi en annen bruker har satt den på pause. Hvis du vil skrive ut på den, blir du spurt om å fortsette utskriften eller sette utskriftsjobben i kø for utskrift på et senere tidspunkt.

Hvis du legger utskriften i utskriftskøen, vil dokumentet forbli i utskriftskøen inntil du starter skriveren igjen. Det er mulig du vil gjøre dette hvis du ikke er koblet til skriveren for øyeblikket.

Når du fortsetter å utskriften, skrives dokumentet ut automatisk hvis det ikke er noen andre problemer.

Lås-symbol

Du må ha et passord for å kunne bruke denne skriveren. Hvis du ikke kjenner passordet, tar du kontakt med nettverksadministratoren for å få hjelp.

Frakoblet-symbol

Denne skriveren er ikke slått på, eller den er ikke er koblet til Macen din. Kontroller at skriveren er koblet til et strømuttak, slått på og koblet til USB-porten på Macen eller koblet til et Wi-Fi-nettverk.

Delt-symbol

Skriveren er konfigurert for deling av en annen bruker. Hvis den andre brukerens datamaskin er slått av eller i dvale, er det mulig at skriveren ikke er tilgjengelig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Del datamaskinens ressurser når den er i dvale.

Feil-symbol

Det har oppstått et problem med skriveren som du må løse. Det kan for eksempel ha oppstått en papirstopp, eller du må fylle opp med blekk, toner eller papir.