macOS High Sierra

Night Shift-valgpanelet

Bruk Night Shift-panelet i Skjermer-valgpanelet til å skifte farge på skjermen din til den varmere siden av fargespekteret. Varmere skjermfarger er bedre for øynene dine når du bruker Macen på kvelden eller når det er dårlige lysforhold.

Merk: Hvis du vil finne ut om Macen støtter Night Shift, kan du lese Apple-kundestøtteartikkelen Slik bruker du Night Shift på Macen.

Hvis du vil åpne dette panelet, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Skjermer og deretter på Night Shift.

Åpne Night Shift-panelet for meg

Tidsplan

Hvis du vil at Night Shift skal slås på automatisk på bestemte tidspunkter, kan du velge et alternativ.

  • Av: Ikke planlegg et tidspunkt for Night Shift (hvis du velger dette, kan du fortsatt slå på Night Shift manuelt).

  • Tilpass: Velg hvilke tidspunkter du vil at Night Shift skal slås av og på.

  • Fra solnedgang til soloppgang: Slå på Night Shift fra solnedgang til soloppgang.

    Hvis du vil bruke dette alternativet, må du slå på Stedstjenester i Sikkerhet og personvern-valgpanelet. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Sikkerhet og personvern, og klikk deretter på Personvern. Velg Aktiver stedstjenester, rull ned til Systemtjenester, klikk på Detaljer, velg Tidssoneinnstilling, og klikk deretter på Ferdig.

Manuelt

Marker for å slå på Night Shift. Fjern markeringen for å slå av. Night Shift forblir på til neste dag eller til du slår den av.

Fargetemperatur

Flytt skyveknappen for å endre fargetemperaturen som Night Shift bruker.

AirPlay-skjerm

Bruk skjermbilde over AirPlay til å sende det som er på Macen, til en annen skjerm trådløst.

Vis valg for like skjermer i menylinjen når det er tilgjengelig

Vis enheter som er tilgjengelige for skjermbilde over AirPlay, i menylinjen.

Samle vinduer

Flytter alle åpne vinduer for Skjermer-valgpanelet til skjermen der denne knappen er. Denne knappen vises kun hvis det er flere skjermer tilkoblet Macen.