macOS High Sierra

Hvis en dikteringskommando ikke fungerer når dikteringsnøkkelordet er aktivert

Vanligvis, når du bruker dikteringsnøkkelordet, trenger du ikke å si nøkkelordet med en kommando nå tilbakemeldingsvinduet er synlig.

Imidlertid er det noen programmer som definerer sine egne dikteringskommandoer, som for eksempel Sjakk, og som viser tilbakemeldingsvinduet selv når dikteringsnøkkelordet kreves.

Når du bruker Sjakk, eller hvis et tredjepartsprogram ikke utfører en dikteringskommando som forventet når dikteringsordet er aktivert, sier du ordet med kommandoen – for eksempel, «Maskin, bonde e2 til e4».