macOS High Sierra

Bruk en iPhone eller iPad til å koble til Internett

Macen kan automatisk bruke Delt Internett på iPhone eller iPad til å koble til Internett når Macen og iOS-enheten er innenfor rekkevidde av hverandre.

For å bruke Delt Internett på enheten må Macen ha OS X versjon 10.10 eller nyere, og du må ha en iPhone eller iPad (mobilnettverksmodell) med iOS 8 eller nyere og Delt Internett slått på (gå til Innstillinger > Delt Internett).

  1. Forsikre deg om at iOS-enheten og Macen er logget på iCloud med samme Apple-ID.

  2. Klikk på Wi-Fi-statussymbolet i menylinjen på Macen, og velg deretter iPhonen eller iPaden din.

    Når du har koblet til Delt Internett på iPhone eller iPad, kan du se enhetens batteristatus og mobilnettverkssignal i Wi-Fi-statusmenyen.

Når du ikke bruker Delt Internett, kobles enhetene automatisk fra for å spare batteristrøm.

Merk: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for alle operatører. Ekstra kostnader kan påløpe. Kontakt operatøren din hvis du vil ha mer informasjon.