macOS High Sierra

Siri-valgpanelet

Bruk Siri-valgpanelet til å velge et språk og en stemme, slå taletilbakemeldinger på eller av, og bestemme hvilke programmer Siri kan lære fra og komme med forslag i. Hvis du vil ha mer informasjon om Siri, leser du Bruk Siri på Macen.

Hvis vil åpne Siri-valgpanelet, velger du Apple-menyen > Systemvalg og klikker deretter på Siri.

Åpne Siri-valgpanelet for meg

Aktiver Spør Siri

Bruk Siri til dagligdagse oppgaver, til å få raske svar og mer. Hvis du vil slutte å bruke Siri, fjerner du markeringen i avkrysningsruten. (Siri fortsetter å lære fra og komme med forslag i programmer.)

Hvis du spør Siri om noe når avkrysningsruten ikke er markert, blir du bedt om å aktivere Siri. Maskinen må være koblet til Internett før du kan bruke Siri.

Tastatursnarvei

Standardsnarveien for å spørre Siri er å holde nede Kommando-tasten og mellomromstasten samtidig.

Hvis du vil opprette din egen snarvei, klikker du på lokalmenyen, velger Tilpass og trykker deretter på tastene du vil bruke. Du kan for eksempel trykke på Tilvalg-Z.

Mikrofoninndata

Klikk på lokalmenyen øverst til venstre, og velg en mikrofon. Hvis du velger Automatisk, bruker Macen den enheten det er mest sannsynlig at du vil bruke.

Språk

Velg språket og dialekten du vil bruke for å spørre Siri. Siri bruker samme språk og dialekt for å snakke til deg. Siri er ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle regioner.

Siri-stemme

Velg et kjønn (og noen ganger dialekt) for Siri. Noen språk har kanskje ikke valg for kjønn eller dialekt.

Taletilbakemelding

Slå taletilbakemeldinger (talte svar) fra Siri på eller av. Hvis du slår tilbakemeldinger av, vises svaret fra Siri i Siri-vinduet, men det leses ikke opp.

Vis Siri i menylinjen

Vis Siri-symbolet i menylinjen – som er en annen måte å raskt spørre Siri på.

Siri-forslag og personvern

Velg programmene Siri kan lære fra for å gi deg forslag.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan Siri sender tale til Apple og bruker personlige opplysninger som navn, kontakter og annen data for å forstå deg bedre og gjenkjenne det du sier, klikker du på Om Siri og personvern.

Hvis du har talevansker eller du ikke vil at andre skal høre Siri-forespørslene dine, kan du skrive forespørsler til Siri i stedet for å lese dem opp. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du Tilgjengelighet-valg for Siri.