macOS High Sierra

Slå opp ord

Du kan raskt vise definisjonen på et ord eller uttrykk mens du arbeider i programmer eller leser nettsider.

Slå opp-vinduet som viser Ordbok- og Synonymordbok-definisjoner for et ord.
  • Slå opp et ord: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på ordet eller frasen (i noen programmer må du markere det først), og velg deretter Slå opp i snarveismenyen. Eller trykk på ordet eller frasen med tre fingre (hvis bevegelsen er valgt i Styreflate-valgpanelet).

    Hvis styreflaten støtter hardt klikk, kan du konfigurere Slå opp-bevegelsen til å bruke det i stedet for et trykk. (Trykk med et fast trykk til du kjenner et dypere klikk.)

  • Se hele definisjonen: Klikk på «mer»-koblingen ved slutten av den korte definisjonen.

  • Se ordet i Ordbok-programmet: Klikk på Åpne i Ordbok.

  • Se mer informasjon: Klikk på en kategori – for eksempel Kunnskap eller Filmer – nederst i Slå opp-vinduet, eller sveip mot venstre eller høyre på styreflaten.

  • Legg til eller tilpass ordbokkilder: Ordbokdefinisjonene som vises, varierer avhengig av kildene som er tilgjengelige i Ordbok-valg. Hvis du vil legge til eller tilpasse kilder, klikker du på Konfigurer ordbøker. Marker eller opphev markeringen av kilder i Ordbok-valg-vinduet. Du kan angi valg for en markert kilde, for eksempel hvordan du vil vise uttaler, eller hvilket språk du vil søke i på Wikipedia.

Tips: Når Spotlight-forslag er aktivert, kan enkelte programmer – for eksempel, Mail, Meldinger og Notater – utheve et objekt (for eksempel et artistnavn, et sted eller en filmtittel) i tekst eller gjøre det til en kobling som et hint om at mer informasjon er tilgjengelig. Bare klikk på pilen eller koblingen for å lese mer i Slå opp-vinduet. (Meldinger, e-post og annet innhold sendes ikke til Apple. Kun objektene som identifiseres som Slå opp-hint og beslektet bruksdata kan bli sendt.)